Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Aktuální informace

9.10.2015

Upozornění pro občany - uzavírka křižovatky u lomu

rubrika: MÚ - Informace

Od pondělí 12. 10. 2015 do ukončení stavebních prací, nejdéle do konce tohoto roku, bude pro silniční provoz uzavřena křižovatka Linecké ulice se silnicí č. I/3 E55 (lokalita u lomu Kaplice), a to kvůli výstavbě odbočovacího pruhu na silnici E55. Průjezd po Linecké ulici zůstane zachován až k místu uzavírky, křižovatka s přeložkou zůstane běžně průjezdná. Veškerá doprava z města ve směru na Dolní Dvořiště musí využít křižovatku Omlenická.

V sobotu 12. 12. 2015, při pořádání akce „Krampus show Kaplice“, bude křižovatka u lomu zprůjezdněna. Veškerý rozsah a způsob realizace uzavírky i schéma vedení dopravy jsou zřejmé ze zákresu.

Děkujeme za pochopení.

Soubor ke stažení (PDF)Uzavírka křižovatky u lomu Kaplice - rozsah a způsob uzavírky schéma vedení dopravy

 
 
6.10.2015

Uzavření oddělení občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel

rubrika: MÚ - Informace

V pondělí 12. 10. 2015 bude z důvodu výmalby v oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel ZAVŘENO.

 
 
6.10.2015

Výběrové řízení - vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

rubrika: MÚ - Informace

Dne 1. října 2015 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru obecní živnostenský úřad.

 
14.8.2015

Dotazníkové šetření Kaplice

rubrika: MÚ - Informace

Prosíme občany města Kaplice o vyplnění dotazníkového šetření, které je možné si vyzvednout a vyplnit v Městské knihovně v Kaplici, na podatelně Městského úřadu nebo stáhnout zde v příloze.

Soubor ke stažení (PDF)Dotazníkové šetření


Vyplněné dotazníkové šetření vhazujte do speciálního boxu v přízemí radnice Městského úřadu.

 
 
18.6.2015

Prodej paliva

rubrika: MÚ - Informace

Prodej jehličnatého paliva v ceně 550 Kč za prostorový metr (prm) plus 15% DPH. 

Pro více informací kontaktujte pana Ing. Jakuba Máchala, tel. 722 149 968

 
 
10.9.2015

Kaplice byla o slavnostech nejen prvorepubliková. Možnost vyžití našly děti, milovníci kultury, gastronomie i sportovní příznivci

rubrika: Média

První zářijový víkend patřil tradičním Kaplickým slavnostem. Od pátečního odpoledne do sobotní noci organizátoři připravili bohatý program, ve kterém si své našly všechny věkové i zájmové skupiny. Přes poměrně nepříznivou předpověď počasí zavítalo do Kaplice velké množství lidí. S návštěvností jsou organizátoři spokojeni stejně, jako s bezproblémovým průběhem slavností a skladbou programu.

 
8.9.2015

Certifikát ŽIVÉ MĚSTO

rubrika: MÚ - Informace

Informační portál živéfirmy.cz uděluje Městu Kaplice certifikát ŽIVÉ MĚSTO.

živé město

 
 
7.5.2015

Bezplatné právní poradenství pro občany Kaplicka

rubrika: MÚ - Informace

Sociální služba bezplatné právní poradenství je určena občanům v nepříznivé sociální situaci, tj. osobám ve finanční tísni, nezaměstnaným, osobám s dluhy, zdravotně postiženým, seniorům, samoživitelkám, osobám na rodičovské dovolené apod.

Soubor ke stažení (PDF)Bezplatné právní poradenství v Kaplici

Soubor ke stažení (PDF)Bezplatná právní poradna ICOS

 
 
2.9.2015

Deník: Kaplickým se daří v boji s prostitucí

rubrika: Média

Prostitutek v Kaplici i v jejím okolí ubývá. Kaplické městské policii se daří efektivně odhalovat případy prostituce a dovádět je až k samotnému postihu, jak plyne 
z nejnovějších statistik.V loňském roce bylo blokovým řízením řešeno 233 případů prostituce a k tomu bylo 65 případů oznámeno správním orgánům.

 
24.8.2015

Výběrové řízení - referent/ka odboru dopravy a silničního hospodářství

rubrika: MÚ - Informace

Dne 14. srpna 2015 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent(ka) odboru dopravy a silničního hospodářství - agenda vozidel (dovozy, přestavby a přihlašování).

 
30.7.2015

S hlášením závad či tipy na zlepšení života ve městě pomáhá aplikace Dej Tip. Využít ji může každý ve svém mobilu nebo na webu města

rubrika: Média

Město Kaplice zavedlo novou službu, která umožňuje všem občanům a veřejnosti upozornit na případné problémy a závady, se kterými se setkávají při pohybu na území města. Pro tipy na zlepšení či nahlášení závady nově slouží aplikace Dej Tip, kterou je možné využít jak na webových stránkách města Kaplice – www.mestokaplice.cz i prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Odeslané informace se zobrazí zaměstnancům Městského úřadu Kaplice, kteří situaci vyřeší. O stavu řešení pak veřejnosti poskytují zprávu prostřednictvím městských webových stránek.

 
8.7.2015

ENERGO 2015 - výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

rubrika: MÚ - Informace

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění  pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech (ENERGO 2015).

Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle použití na konkrétní činnost.

Vlastní šetření proběhne v době od 7. 7. 2015 do 15. 1. 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Jednotkou zjišťování je bytová domácnost, která obvykle bydlí ve vybraném bytě. Výsledky ze šetření budou k dispozici v říjnu 2016.

 
22.5.2015

Sdělení k článku o vyhrazených parkovacích stáních na území města Kaplice

rubrika: MÚ - Informace

Vážení spoluobčané,

na základě uveřejněného článku v březnovém Zpravodaji: „Vyhrazená parkovací stání na území města Kaplice“, který se týkal případného zájmu občanů o vyhrazená parkování za roční poplatek ve výši 3000 Kč, sdělujeme následující:

 
4.5.2015

Město Kaplice realizovalo projekt s názvem „Varovný protipovodňový systém pro město Kaplice

rubrika: MÚ - Informace

Město Kaplice realizovalo projekt s názvem „Varovný protipovodňový systém pro město Kaplice“, který byl spolufinancován ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí, osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní, podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby.

 
13.5.2015

Přidělené dotace v roce 2015

rubrika: MÚ - Informace
 
 
15.4.2015

Dotace na odstranění škod způsobených povodněmi v roce 2013

rubrika: MÚ - Informace
 
 
23.3.2015

Informace o umístění nových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu

rubrika: MÚ - Informace

Vážení spoluobčané, v souladu s novelou zákona o odpadech Město Kaplice umístí u brány Sběrného dvora Města Kaplice nové hnědé kontejnery pro odkládání bioodpadu rostlinného původu, kde můžete tento bioodpad ukládat celoročně.

 
18.3.2015

Oznámení o přistavení ohrádek (klecí) k chatovým osadám

rubrika: MÚ - Informace

Město Kaplice oznamuje, že v měsíci dubnu 2015 budou přistaveny ohrádky (klece) na komunální odpad k chatovým osadám v lokalitách Jarmaly, Žďár, Suchý vrch, Pořešín, Stradov, u soutoku, k zámečku.  

Žádáme občany o ukládání odpadů do pevných plastových pytlů.

Pytle na ukládání odpadu jsou k vyzvednutí zdarma v kanceláři č. 305 a č. 204 v budově radnice.

Separovaný odpad a nebezpečný odpad můžete ukládat zdarma ve Sběrném dvoře Města Kaplici.

 

Bc. Miluše Lukšová, referentka odboru správy majetku

 
 
18.3.2015

Termíny svozu separovaného domovního odpadu v roce 2015

rubrika: MÚ - Informace

Termíny svozu separovaného odpadu

 
 
11.3.2015

Rozpis svozu separovaného odpadu 2015 - Technické služby Kaplice spol. s.r.o.

rubrika: MÚ - Informace

Rozpis svozu separovaného odpadu 2015

 
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2015  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz