Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Aktuální informace

3.7.2015

Uzavření Městského úřadu

rubrika: MÚ - Informace

Dne 3. 7. 2015 bude od 12:00 hodin Městský úřad v Kaplici z technických důvodů uzavřen.

 
 
26.6.2015

Pekelnou Galerii Krampus slavnostně otevřeli v Kaplici. První návštěvníky přivítá od pátku 26. června

rubrika: Média

Galerie Krampus byla slavnostně otevřena v Kaplici ve sklepních prostorech bývalého pivovaru na náměstí. Navazuje na úspěšnou a populární Krampus Show, kterou Město Kaplice pořádá letos již počtvrté. Galerie nabízí unikátní přehlídku démonických masek Krampusů, které si realizátoři vypůjčili od zahraniční skupiny z Rakouska. Takových skupin již každoročně na show vystupuje asi dvacet. Prezentace kostýmů v Galerii Krampus probíhá na zhruba 250 čtverečních metrech a doplňuje ji video, které přibližuje uplynulé ročníky Krampus Show. Kaplické Kulturní informační centrum (KIC), které galerii provozuje, počítá s pilotním provozem do třetiny letošního září. Aktivně se ale pracuje na možnosti prodloužení výstavy stejně, jako na přípravách 4. ročníku Krampus Show, který se uskuteční v sobotu 12. prosince.

 
18.6.2015

Prodej paliva

rubrika: MÚ - Informace

Prodej jehličnatého paliva v ceně 550 Kč za prostorový metr (prm) plus 15% DPH. 

Pro více informací kontaktujte pana Ing. Jakuba Máchala, tel. 722 149 968

 
 
10.6.2015

Okresní olympiáda žáků základních škol žije již třetím rokem v Kaplici, doplňuje jí středoškolský pohár

rubrika: Média

Okresní olympiádu v atletice připravují již třetím rokem v Kaplici. Také letos se tato akce pro děti z prvních a druhých stupňů základních škol uskutečnila ve dvou dnech, v úterý 2. a ve středu 3. června na kaplickém atletickém stadionu. Atletických soutěží se zúčastnili žáci z 12 škol v rámci prvních stupňů a o den později ze 14 škol z druhých stupňů. Před několika lety to přitom vypadalo na konec dlouholeté tradice konání školní Okresní atletické olympiády a zachování pouze jedné z atletických soutěží základních škol a to Poháru rozhlasu. Díky iniciativě kaplických základních škol a vedení města Kaplice jsou pro děti zachovány akce obě.

 
9.6.2015

Nový informační server iKaplice.cz je v provozu, pomáhá místním podnikatelům a informuje veřejnost

rubrika: Média

Oficiální informační server města Kaplice - http://www.iKaplice.cz - vstoupil do ostrého provozu. Zájemcům z řad veřejnosti byl představen na setkání, které připravilo Kulturní informační centrum (KIC) společně s vývojáři webu z firmy CRnet a zástupci města Kaplice. Nové "infocentrum online", jak by se dalo vystihnout zaměření portálu, si klade za cíl přinést na jednom místě komplexní informace o kulturním, sportovním a volnočasovém vyžití stejně, jako informovat o nabídce a dostupnosti služeb místních podnikatelů. Důležitou součástí je propracovaný mapový portál s plánovačem výletů, který pomůže turistům na Kaplicku, aby se rychle se zorientovali v této jihočeské lokalitě a naplánovali si například turistickou výpravu pro sebe, svou skupinu či své blízké.

 
7.5.2015

Bezplatné právní poradenství pro občany Kaplicka

rubrika: MÚ - Informace

Sociální služba bezplatné právní poradenství je určena občanům v nepříznivé sociální situaci, tj. osobám ve finanční tísni, nezaměstnaným, osobám s dluhy, zdravotně postiženým, seniorům, samoživitelkám, osobám na rodičovské dovolené apod.

Soubor ke stažení (PDF)Bezplatné právní poradenství v Kaplici

Soubor ke stažení (PDF)Bezplatná právní poradna ICOS

 
 
22.5.2015

Sdělení k článku o vyhrazených parkovacích stáních na území města Kaplice

rubrika: MÚ - Informace

Vážení spoluobčané,

na základě uveřejněného článku v březnovém Zpravodaji: „Vyhrazená parkovací stání na území města Kaplice“, který se týkal případného zájmu občanů o vyhrazená parkování za roční poplatek ve výši 3000 Kč, sdělujeme následující:

 
21.4.2015

Město Kaplice a Charita společně

rubrika: MÚ - Informace

Vážení občané, tímto bychom Vám chtěli věnovat pár následujících řádků a informovat o událostech, které se v současné době v Kaplici odehrávají v souvislosti se změnou organizace pečovatelské služby.       

Dne 13. 4. 2015 proběhlo veřejné zastupitelstvo, kde byl projednán a schválen návrh Charity Kaplice na převzetí Pečovatelské služby Města Kaplice. Jsme opravdu velice rádi, že se tohoto jednání neúčastnili pouze samotní zastupitelé, ale svůj názor přišli svobodně vyjádřit především sami ti, kterých se tato záležitost týká nejvíc.        

 
4.5.2015

Město Kaplice realizovalo projekt s názvem „Varovný protipovodňový systém pro město Kaplice

rubrika: MÚ - Informace

Město Kaplice realizovalo projekt s názvem „Varovný protipovodňový systém pro město Kaplice“, který byl spolufinancován ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí, osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní, podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby.

 
13.5.2015

Přidělené dotace v roce 2015

rubrika: MÚ - Informace
 
 
2.5.2015

Boj s prostitucí stále pokračuje

http://www.mesto.luhacovice.cz/wcd/download/policie-m/stranky/central/odznak.jpg

 
15.4.2015

Dotace na odstranění škod způsobených povodněmi v roce 2013

rubrika: MÚ - Informace
 
 
1.4.2015

Místní poplatky - upozornění pro občany

rubrika: MÚ - Informace

Odbor ekonomiky a školství Městského úřadu Kaplice upozorňuje všechny občany s trvalým pobytem v  Kaplici, že 31. březen byl posledním řádným termínem splatnosti první splátky ve výši 500 Kč nebo celého místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 ve výši 850 Kč na osobu mající v obci trvalý pobyt. Druhá splátka ve výši 350 Kč je splatná do termínu 30. 6. 2015.

 
23.3.2015

Informace o umístění nových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu

rubrika: MÚ - Informace

Vážení spoluobčané, v souladu s novelou zákona o odpadech Město Kaplice umístí u brány Sběrného dvora Města Kaplice nové hnědé kontejnery pro odkládání bioodpadu rostlinného původu, kde můžete tento bioodpad ukládat celoročně.

 
18.3.2015

Oznámení o přistavení ohrádek (klecí) k chatovým osadám

rubrika: MÚ - Informace

Město Kaplice oznamuje, že v měsíci dubnu 2015 budou přistaveny ohrádky (klece) na komunální odpad k chatovým osadám v lokalitách Jarmaly, Žďár, Suchý vrch, Pořešín, Stradov, u soutoku, k zámečku.  

Žádáme občany o ukládání odpadů do pevných plastových pytlů.

Pytle na ukládání odpadu jsou k vyzvednutí zdarma v kanceláři č. 305 a č. 204 v budově radnice.

Separovaný odpad a nebezpečný odpad můžete ukládat zdarma ve Sběrném dvoře Města Kaplici.

 

Bc. Miluše Lukšová, referentka odboru správy majetku

 
 
18.3.2015

Termíny svozu separovaného domovního odpadu v roce 2015

rubrika: MÚ - Informace

Termíny svozu separovaného odpadu

 
 
11.3.2015

Rozpis svozu separovaného odpadu 2015 - Technické služby Kaplice spol. s.r.o.

rubrika: MÚ - Informace

Rozpis svozu separovaného odpadu 2015

 
 
4.3.2015

Testování elektroskútru E.ON e-max bude i nadále pokračovat

 
 
18.2.2015

Výběrové řízení - strážníci Městské policie Kaplice

rubrika: MÚ - Informace

Dne 13. února 2015 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážníci Městské policie Kaplice.

 
16.2.2015

Životní podmínky 2015 - výběrové šetření v domácnostech

rubrika: MÚ - Informace

Český statistický úřad organizuje v roce 2015 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácnosti v ČR - EU - SILC 2015.

 
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2015  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz