Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Aktuální informace

30.7.2015

S hlášením závad či tipy na zlepšení života ve městě pomáhá aplikace Dej Tip. Využít ji může každý ve svém mobilu nebo na webu města

rubrika: Média

Město Kaplice zavedlo novou službu, která umožňuje všem občanům a veřejnosti upozornit na případné problémy a závady, se kterými se setkávají při pohybu na území města. Pro tipy na zlepšení či nahlášení závady nově slouží aplikace Dej Tip, kterou je možné využít jak na webových stránkách města Kaplice – www.mestokaplice.cz i prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Odeslané informace se zobrazí zaměstnancům Městského úřadu Kaplice, kteří situaci vyřeší. O stavu řešení pak veřejnosti poskytují zprávu prostřednictvím městských webových stránek.

 
24.7.2015

Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požáru

rubrika: MÚ - Informace

Dne 24. 7. 2015 ve 13:00 hodin vstoupilo v platnost ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro celé území Jihočeského kraje.

 
 
18.6.2015

Prodej paliva

rubrika: MÚ - Informace

Prodej jehličnatého paliva v ceně 550 Kč za prostorový metr (prm) plus 15% DPH. 

Pro více informací kontaktujte pana Ing. Jakuba Máchala, tel. 722 149 968

 
 
8.7.2015

ENERGO 2015 - výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

rubrika: MÚ - Informace

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění  pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech (ENERGO 2015).

Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle použití na konkrétní činnost.

Vlastní šetření proběhne v době od 7. 7. 2015 do 15. 1. 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Jednotkou zjišťování je bytová domácnost, která obvykle bydlí ve vybraném bytě. Výsledky ze šetření budou k dispozici v říjnu 2016.

 
26.6.2015

Pekelnou Galerii Krampus slavnostně otevřeli v Kaplici. První návštěvníky přivítá od pátku 26. června

rubrika: Média

Galerie Krampus byla slavnostně otevřena v Kaplici ve sklepních prostorech bývalého pivovaru na náměstí. Navazuje na úspěšnou a populární Krampus Show, kterou Město Kaplice pořádá letos již počtvrté. Galerie nabízí unikátní přehlídku démonických masek Krampusů, které si realizátoři vypůjčili od zahraniční skupiny z Rakouska. Takových skupin již každoročně na show vystupuje asi dvacet. Prezentace kostýmů v Galerii Krampus probíhá na zhruba 250 čtverečních metrech a doplňuje ji video, které přibližuje uplynulé ročníky Krampus Show. Kaplické Kulturní informační centrum (KIC), které galerii provozuje, počítá s pilotním provozem do třetiny letošního září. Aktivně se ale pracuje na možnosti prodloužení výstavy stejně, jako na přípravách 4. ročníku Krampus Show, který se uskuteční v sobotu 12. prosince.

 
7.5.2015

Bezplatné právní poradenství pro občany Kaplicka

rubrika: MÚ - Informace

Sociální služba bezplatné právní poradenství je určena občanům v nepříznivé sociální situaci, tj. osobám ve finanční tísni, nezaměstnaným, osobám s dluhy, zdravotně postiženým, seniorům, samoživitelkám, osobám na rodičovské dovolené apod.

Soubor ke stažení (PDF)Bezplatné právní poradenství v Kaplici

Soubor ke stažení (PDF)Bezplatná právní poradna ICOS

 
 
9.6.2015

Nový informační server iKaplice.cz je v provozu, pomáhá místním podnikatelům a informuje veřejnost

rubrika: Média

Oficiální informační server města Kaplice - http://www.iKaplice.cz - vstoupil do ostrého provozu. Zájemcům z řad veřejnosti byl představen na setkání, které připravilo Kulturní informační centrum (KIC) společně s vývojáři webu z firmy CRnet a zástupci města Kaplice. Nové "infocentrum online", jak by se dalo vystihnout zaměření portálu, si klade za cíl přinést na jednom místě komplexní informace o kulturním, sportovním a volnočasovém vyžití stejně, jako informovat o nabídce a dostupnosti služeb místních podnikatelů. Důležitou součástí je propracovaný mapový portál s plánovačem výletů, který pomůže turistům na Kaplicku, aby se rychle se zorientovali v této jihočeské lokalitě a naplánovali si například turistickou výpravu pro sebe, svou skupinu či své blízké.

 
22.5.2015

Sdělení k článku o vyhrazených parkovacích stáních na území města Kaplice

rubrika: MÚ - Informace

Vážení spoluobčané,

na základě uveřejněného článku v březnovém Zpravodaji: „Vyhrazená parkovací stání na území města Kaplice“, který se týkal případného zájmu občanů o vyhrazená parkování za roční poplatek ve výši 3000 Kč, sdělujeme následující:

 
21.4.2015

Město Kaplice a Charita společně

rubrika: MÚ - Informace

Vážení občané, tímto bychom Vám chtěli věnovat pár následujících řádků a informovat o událostech, které se v současné době v Kaplici odehrávají v souvislosti se změnou organizace pečovatelské služby.       

Dne 13. 4. 2015 proběhlo veřejné zastupitelstvo, kde byl projednán a schválen návrh Charity Kaplice na převzetí Pečovatelské služby Města Kaplice. Jsme opravdu velice rádi, že se tohoto jednání neúčastnili pouze samotní zastupitelé, ale svůj názor přišli svobodně vyjádřit především sami ti, kterých se tato záležitost týká nejvíc.        

 
4.5.2015

Město Kaplice realizovalo projekt s názvem „Varovný protipovodňový systém pro město Kaplice

rubrika: MÚ - Informace

Město Kaplice realizovalo projekt s názvem „Varovný protipovodňový systém pro město Kaplice“, který byl spolufinancován ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí, osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní, podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby.

 
13.5.2015

Přidělené dotace v roce 2015

rubrika: MÚ - Informace
 
 
2.5.2015

Boj s prostitucí stále pokračuje

http://www.mesto.luhacovice.cz/wcd/download/policie-m/stranky/central/odznak.jpg

 
15.4.2015

Dotace na odstranění škod způsobených povodněmi v roce 2013

rubrika: MÚ - Informace
 
 
23.3.2015

Informace o umístění nových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu

rubrika: MÚ - Informace

Vážení spoluobčané, v souladu s novelou zákona o odpadech Město Kaplice umístí u brány Sběrného dvora Města Kaplice nové hnědé kontejnery pro odkládání bioodpadu rostlinného původu, kde můžete tento bioodpad ukládat celoročně.

 
18.3.2015

Oznámení o přistavení ohrádek (klecí) k chatovým osadám

rubrika: MÚ - Informace

Město Kaplice oznamuje, že v měsíci dubnu 2015 budou přistaveny ohrádky (klece) na komunální odpad k chatovým osadám v lokalitách Jarmaly, Žďár, Suchý vrch, Pořešín, Stradov, u soutoku, k zámečku.  

Žádáme občany o ukládání odpadů do pevných plastových pytlů.

Pytle na ukládání odpadu jsou k vyzvednutí zdarma v kanceláři č. 305 a č. 204 v budově radnice.

Separovaný odpad a nebezpečný odpad můžete ukládat zdarma ve Sběrném dvoře Města Kaplici.

 

Bc. Miluše Lukšová, referentka odboru správy majetku

 
 
18.3.2015

Termíny svozu separovaného domovního odpadu v roce 2015

rubrika: MÚ - Informace

Termíny svozu separovaného odpadu

 
 
11.3.2015

Rozpis svozu separovaného odpadu 2015 - Technické služby Kaplice spol. s.r.o.

rubrika: MÚ - Informace

Rozpis svozu separovaného odpadu 2015

 
 
4.3.2015

Testování elektroskútru E.ON e-max bude i nadále pokračovat

 
 
20.1.2015

Informace k vyhlášce o místních poplatcích

rubrika: MÚ - Informace

Zastupitelstvo města Kaplice vydalo dne 15.12.2014 podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místních poplatcích.

 
10.2.2015

Daň z příjmu fyzických osob

rubrika: MÚ - Informace
 
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2015  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz