Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Aktuální informace

22.4.2016

Poděkování od Fantováků

 
 
20.4.2016

Informace pro žadatele o byty v Kaplici

rubrika: MÚ - Informace

Na základě rozhodnutí Rady města Kaplice došlo k doplnění Směrnice o přenechání bytů do nájmu v Kaplici o povinnost žadatele o byt zúčastnit se před podáním žádosti o byt prohlídky požadovaného bytu a svoji účast na prohlídce potvrdit podpisem do protokolu.


Lenka Urazilová

referent odboru správy majetku, ekonomiky a školství

 
 
5.4.2016

D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží a D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla

rubrika: MÚ - Informace

Ředitelství silnic a dálnic v ČR je investorem veřejně prospěšných staveb D3 0311 Třebonín - Kaplice a D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla.

V rámci přípravy staveb se připravuje v katastrálních územích Prostřední Svince, Mojné-Skřidla, Mojné, Záhorkovice, Zubčice, Velešín, Chodeč-Zvíkov, Netřebice, Střítež u Kaplice, Kaplice, Omlenice, Stradov u Kaplice, Suchdol u Bujanova, Zdíky a Žďár u Kaplice měření pozemků pro zpracování geometrických plánů.

 
1.4.2016

Návrh dopravního uspořádání lokality "Bezručova"

rubrika: MÚ - Informace
 
 
1.4.2016

Návrh dopravního uspořádání lokality "Nové domovy"

rubrika: MÚ - Informace
 
 
10.3.2016

Úpravy dopravního značení lokalita „Šumavská“

rubrika: MÚ - Informace

Úpravy dopravního značení lokalita „Šumavská“ jsou vyznačeny v následující příloze.

 
 
8.1.2016

Rekonstrukce vnitrobloku Bezručova - pracovní verze

rubrika: MÚ - Informace
 
 
31.3.2016

Zajištění státní správy na úseku zemědělství

rubrika: MÚ - Informace

Ode dne 01.04.2016 odbor obecní živnostenský úřad zajišťuje státní správu na úseku zemědělství dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Od uvedeného data lze podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v evidenci zemědělského podnikatele i žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele u Městského úřadu Kaplice, odbor obecní živnostenský úřad, II. patro, č. dveří 304, a to v úřední dny, tj. pondělí a středa od 08:00 do 16:30 hodin, přičemž správní poplatky jsou vybírány ihned na místě při podání příslušné žádosti. 

 
 
31.3.2016

Obrana spotřebitelů mimosoudní cestou

rubrika: MÚ - Informace

Od 01.02.2016 se mohou spotřebitelé opětovně začít bránit mimosoudní cestou a to díky novele zákona o ochraně spotřebitele, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Schválená novela tohoto zákona přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně výhodnější proti stávajícím způsobům řešení, především proti soudnímu řízení. 

 
29.3.2016

Výběrové řízení - referent(ka) odboru stavební úřad

rubrika: MÚ - Informace

Dne 24. března 2016 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent(ka) odboru stavební úřad.

 
21.3.2016

Expertní spolupracovníci pro výzkum veřejného mínění

rubrika: Ostatní

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR hledá nové externí spolupracovníky (tazatele).

Práce je dobrý m přivýdělkem především pro lidi hledající flexibilní brigádu, např. matky na mateřské dovolené, studenty, lidi zaměstnané na částečný úvazek, seniory. Nabízíme možnost výdělku až 800kč měsíčně.

Soubor ke stažení (PDF)inzerat_cvvm

 
 
15.3.2016

První děti se již umí ubránit s MP Kaplice

 
 
15.3.2016

Kaplice se připojila do projektu Hodina Země, upozorňuje na negativní změny světového klimatu

rubrika: Média

Pouze dvě obce v Jihočeském kraji se připojily do ekologické aktivity, která má upozornit na špatný stav světového klimatu. Jednou z nich je jihočeská Kaplice. Projekt Hodina Země, jak název napovídá, podpoří na jednu hodinu ekologické zacházení se zdroji naší planety. Vypnutím elektrických spotřebičů a osvětlení občané, instituce, města a obce i jednotlivci symbolicky upozorní na problém, se kterým se naše planeta potýká.

 
15.3.2016

Vize 2025: Strategická studie navrhuje, jak by se mělo dlouhodobě rozvíjet město Kaplice

rubrika: Média

Strategický plán rozvoje Města Kaplice je dokument, který si klade za cíl navrhnout, jak by se mělo město rozvíjet do roku 2025. Přípravou tohoto materiálu se zabývá expertní skupina, složená ze zástupců města a externích odborných poradců. Prostor pro vyjádření dostali také občané Kaplice. 

 
7.3.2016

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko prakticky zahájila činnost. Nabrala členy a představila základy programu na podporu turistického rozvoje oblasti.

rubrika: Média

Propagovat území v jihovýchodním příhraničí v oblasti Novohradských hor a Doudlebska. To je cíl nové destinační společnosti, která vznikla z inciativy Jihočeské centrály cestovního ruchu a aktivně se na jejím vzniku podílely již fungující spolky, obce i podnikatelé z této oblasti. Právní formou zapsaný spolek nese název Novohradsko – Doudlebsko a oficiálně vznikl asi po ročních přípravách. V úterý 9. února proběhla řádná valná hromada, do spolku vstoupili první členové a byl zvolen výkonný výbor. Předsedou výkonného výboru byl na řádném jednání zvolen starosta Kaplice Pavel Talíř, místopředsedkyní paní Věra Korčaková, místostarostka Trhových Svinů. Organizačními záležitostmi a praktickým fungováním spolku se zabývá produktový manažer, který vzešel z výběrového řízení, které proběhlo již na konci minulého roku. Do funkce nastoupil Michal Jarolímek, který již má zkušenosti s prací v mikroregionálních spolcích v oblasti Novohradska. 

 
5.2.2016

Životní podmínky 2016 - výběrové šetření v domácnostech

rubrika: MÚ - Informace

logo_barva_cz_rgb_ochranna_zonaČeský statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR - EU-SILC 2016 (Životní podmínky 2016), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získávat data pro výpočet peněžní a materiální chudoby.

 
8.1.2016

Bezplatná právní poradna změnila sídlo poradny v Českém Krumlově a upravila provozní doby poraden

rubrika: Ostatní

Od ledna 2016 mění své sídlo obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov i se svou Bezplatnou právní poradnou. Nově najdete poradnu na adrese 5. května- Plešivec 251, Český Krumlov. Organizace sídlí ve žluté budově ve 2. patře. Bezbariérové prostory je nutno pro konzultaci se sociálními pracovníky domluvit předem.

 

Dalšími změnami jsou rozšířené provozní doby všech poboček Bezplatné právní poradny. Aktuální provozní doby a další informace jsou uvedeny v příloze.

Soubor ke stažení (DOC)tiskova_zprava_BPP_016

 
 
22.12.2015

Vyžádejte si ZDARMA "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"

rubrika: MÚ - Informace

Více informací naleznete v příloze.

 
 
17.12.2015

Aktualizace komunitního plánu - akční plán pro rok 2016

rubrika: MÚ - Informace
 
 
18.11.2015

UPOZORNĚNÍ - Podomní prodej požárních hlásičů

rubrika: MÚ - Informace

V posledních týdnech byl Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS Jihočeského kraje") kontaktován občany, zejména na území ORP České Budějovice, Trhové Sviny a Český Krumlov, s dotazem, zda provádí prodej a instalaci požárních hlásičů do domácností. HZS Jihočeského kraje zpětně zjišťoval, proč k těmto dotazům dochází, a zjistil, že zde působí lidé či skupina osob, kteří obvolávají a někde i osobně obcházejí zejména starší osoby a nabízejí jim výše uvedenou činnost.

 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2016  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz