Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Aktuální informace

17.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARK BLADE 2019

rubrika: Ostatní

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3.12.2018 se ve dnech od 9.5.2019 do 3.6.2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARK BLADE 2019.


Soubor ke stažení (PDF)Dark Blade 2019


Dark Blade 2019 AOR Dark Blade

 
 
17.4.2019

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - strážník Městské policie Kaplice

rubrika: Ostatní

Dne 17.04.2019 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážník Městské policie Kaplice.

 
12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

rubrika: Ostatní

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek?

Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

Bližší informace v příloze - Soubor ke stažení (PDF)Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

 
 
11.4.2019

Oznámení o zrušení výběrového řízení

rubrika: Ostatní

Město Kaplice ruší z důvodu nesplnění požadavků a předpokladů vypsané výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - vedoucí odboru obecní živnostenský úřad.

 
10.4.2019

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice- referent(ka) odboru dopravy a silničního hospodářství (registr vozidel)

rubrika: Ostatní

Dne 08.04.2019 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent(ka) odboru dopravy a silničního hospodářství (registr vozidel).

 
10.4.2019

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice- referent(ka) odboru správy majetku a ekonomiky (účetní hospodářské činnosti)

rubrika: Ostatní

Dne 08.04.2019 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent(ka) odboru správy majetku a ekonomiky (účetní hospodářské činnosti).

 
4.4.2019

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Besednice

rubrika: Ostatní

Městys Besednice (starosta) v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí v platném znění, vyhlašuje konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov.


Soubor ke stažení (PDF)K O N K U R S

Soubor ke stažení (PDF)Přihláška ke konkurznímu řízení

Soubor ke stažení (PDF)GDPR uchazeč

 
 
28.3.2019

Výluky ČD

rubrika: Ostatní

Od 26.4.2019 do 9.5.2019 proběhnou nepřetržité výluky železniční přepravy na trati číslo 195 a 196 v různých úsecích trati České Budějovice - Summerau a Rybník - Lipno.

 
27.3.2019

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice- referent(ka) oboru dopravy a silničního hospodářství (evidence řidičských průkazů)

rubrika: Ostatní

Dne 27.03.2019 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent(ka) odboru dopravy a silničního hospodářství (evidence řidičských průkazů).

 
25.3.2019

Otevření rozhledny na Hradišťském vrchu

rubrika: Ostatní

V sobotu 23. března 2019 byla na Hradišťském vrchu u města Kaplice slavnostně otevřena nová rozhledna. Kaplice tak získává další turistickou atrakci, která by měla do regionu přilákat návštěvníky, kteří doposud mohli spatřit krajinu Novohradských hor pouze z rozhledny na Slabošovce a Kraví hoře.

Pamětní list

 
18.3.2019

Jak třídit elektrozařízení?

rubrika: Ostatní
 
 
11.3.2019

Zveřejnění úplných uzavírek

rubrika: Ostatní

ORP KAPLICE

Kaplice - 18.3.2019 – 30.4.2019

Uzavírka silnice III/1572 v prostoru stavby betonárky, křižovatka silnic I/3 a III/1572

Omezení autobusové linky 33007. Autobusová doprava bude vedena po silnici III/00357 Malý Strádov, Horšov.

Firma Swietelsky s.r.o. zajistí obslužnost zrušených zastávek Omlenice Strádov a Omlenice Podolí.

O výjimku k vjezdu na silnici III/00357 během přechodné úpravy, dle § 77 odst. 7 zákona o silničním provozu, mohou požádat fyzické osoby a právní subjekty Městský úřad Kaplice, odbor dopravy a silničního hospodářství, které prokáží vážný zájem na jejím povolení a nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu. Na udělení výjimky není právní nárok.


24.4.2019 - listopad 2019, Most Pořešín ev.č. 157- 006, 007, silnice II/15


Dolní Dvořiště - 29.3.2019 - 5.4.2019

Dolní Dvořiště, k.ú. Jenín, uzavírka silnice II/163, železniční přejezd Sejfy.

Objízdné trasy I/3 směr Kaplice a I/39 Černá v Pošumaví

 


MIMO ORP KAPLICE

27.4.2019 - 3.5.2019, silnice I/3, železniční přejezd Bukovec

6.4.2019 - 15.7.2019, silnice II/160, most ev.č. 160-021 Rožmberk nad Vltavou

18.3.2019 - 25.8.2019, Most Římov ev.č. 155-007, silnice II/155

 
 
21.2.2019

V Kaplici poskytují zdravotní péči dva noví praktiční lékaři

rubrika: Média

Dva noví praktičtí lékaři nastoupili do kaplického zdravotního střediska. MUDr. Libor Hlavatý a MUDr. Pavel Strejc převzali pacienty po MUDr. Jaroslavu Radíkovi. Provozovatelem ordinace je společnost G8 OPEN, která již na Kaplicku provozuje ordinace v Horní Stropnici a Benešově nad Černou a kromě Kaplice se bude od března věnovat lékařské péči v Malontech. Vedení města Kaplice je spokojeno s tímto řešením dlouhodobého problému s nedostatkem lékařů.  

 
21.2.2019

Otevření ošacovacího střediska

rubrika: Ostatní

Ošacovací středisko

 
 
19.2.2019

Odchycený pes

 
 
15.2.2019

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice- referent(ka) odboru správy majetku a ekonomiky

rubrika: Ostatní

Dne 15.02.2019 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent(ka) odboru správy majetku a ekonomiky.

 
13.2.2019

Čestné prohlášení Mgr. Bc. Miloslava MICHKA, jednatele společnosti PRAKTIK MM Kaplice, s.r.o.

rubrika: Ostatní

Na základně mylných informací a velmi častých dotazů o ukončení provozu ordinace Praktik MM Kaplice, s.r.o. sdělujeme, že nyní a i nadále bude pokračovat v provozu ordinace praktického lékaře v Kaplici.

 
 
6.2.2019

Ukončení lékařské praxe MUDr. J. Radíka

rubrika: Ostatní

MUDr. Jaroslav Radík, odbor všeobecné praktické lékařství, s místy poskytování zdravotních služeb Gen. Fanty č. p. 25, Kaplice, a Benešov nad Černou č. p. 125, ukončil svou činnost. Předmětná zdravotnická dokumentace byla předána pro zajištění návaznosti zdravotní péče poskytovali zdravotních služeb G8 OPEN s.r.o.

Předání dokumentace novému poskytovateli neomezuje pacienty pro výběr jiného nového poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. Pacienti si mohou zvolit poskytovatele zdravotních služeb dle svého uvážení, popřípadě se mohou informovat na lékaře poskytující zdravotní služby u své zdravotní pojišťovny.

 
 
5.2.2019

Čestné prohlášení MUDr. Kláry Kadičové

rubrika: Ostatní

Na základně mylných informací a velmi častých dotazů o ukončení lékařské praxe MUDr. Kláry Kadičové sdělujeme, že v průběhu roku a i nadále bude provozovat svou praxi praktického lékaře jak v Kaplici, tak i v Besednici.

 
 
31.1.2019

Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech

rubrika: Ostatní
 
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2019  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz