Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Aktuální informace

24.5.2016

Hlavní program Rallye Český Krumlov doprovodí „zelená“ rallye také s posádkou z Kaplice

rubrika: Média

Pátý ročník New Energies Rallye, který se uskuteční tento týden v rámci letošní Rallye Český Krumlov, bude mít také posádku z našeho okresu. Do kokpitu závodního automobilu na elektrický pohon usednou starosta Kaplice Pavel Talíř s místostarostou Liborem Lukšem. K závodnímu výkonu je neláká vidina vítězství, ale nová zkušenost s vědomím podpory ochrany životního prostředí. „Když jsme dostali nabídku startovat, nejdříve jsme se usmívali nad tím, jací to budeme vlastně závodníci, ale pak jsme si uvědomili, že naším startem můžeme upozornit na důležitost ochrany životního prostředí. Provoz na silnicích totiž dnes již neznamená jen prohánějící se automobily se silnými motory, které produkují škodlivé zplodiny. Existují i jiné alternativní prostředky dopravy,“ říká Libor Lukš. V Kaplici již s alternativními pohony experimentují, místní infocentrum nabízí k zapůjčení elektrokola. To je ostatně i trend i na dalších místech České republiky. V jihočeském příhraničí tato myšlenka zapadá do koncepce rozvoje turistického ruchu a přesně koresponduje s poptávkou rozvoje tzv. měkké turistiky, jako protiváhy k adrenalinovějšímu způsobu vyžití, které nabízí například Lipensko.

 
23.5.2016

Uzavření komunikace od severní části náměstí po křižovatku „u hasičů“ v Kaplici

rubrika: MÚ - Informace

Vážení spouobčané,

v období cca od začátku července 2016 do prosince 2016 proběhne oprava teplovodu, kanalizačního a vodovodního řádu, včetně nového povrchu komunikace a přilehlých chodníků v úseku od vjezdu z ulice Novohradská na náměstí po křižovatku "u hasičů". Dále rekonstrukce zasáhne do lokality Nové domovy, a to k provozovně Pavel Čížek (oprava a prodej jízdních kol).

 
19.5.2016

Uzavírky komunikací 44. Rallye Český Krumlov 2016

rubrika: Ostatní

V příloze jsou uvedeny uzavírky komunikací při 44. Rallye Český Krumlov 2016.

 
 
16.5.2016

Postup při vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let

rubrika: MÚ - Informace

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi uvedeno v následjící příloze.

 
 
12.5.2016

Reakce na otevřený dopis Radě Jihočeského kraje

rubrika: MÚ - Informace

Dne 11. 5. 2016 proběhlo v zasedací místnosti městského úřadu jednání kulatého stolu, které se zabývalo usnesením rady města, jehož obsahem byl otevřený dopis Radě Jihočeského kraje, ve kterém Rada města Kaplice vyslovuje znepokojení nad vedením Gymnázia, Střední odborné školy ekonomické a Středního odborného učiliště Kaplice.

 
5.5.2016

Rozdělení dotací z rozpočtu města Kaplice v roce 2016

rubrika: MÚ - Informace
 
 
22.4.2016

Poděkování od Fantováků

 
 
20.4.2016

Informace pro žadatele o byty v Kaplici

rubrika: MÚ - Informace

Na základě rozhodnutí Rady města Kaplice došlo k doplnění Směrnice o přenechání bytů do nájmu v Kaplici o povinnost žadatele o byt zúčastnit se před podáním žádosti o byt prohlídky požadovaného bytu a svoji účast na prohlídce potvrdit podpisem do protokolu.


Lenka Urazilová

referent odboru správy majetku, ekonomiky a školství

 
 
5.4.2016

D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží a D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla

rubrika: MÚ - Informace

Ředitelství silnic a dálnic v ČR je investorem veřejně prospěšných staveb D3 0311 Třebonín - Kaplice a D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla.

V rámci přípravy staveb se připravuje v katastrálních územích Prostřední Svince, Mojné-Skřidla, Mojné, Záhorkovice, Zubčice, Velešín, Chodeč-Zvíkov, Netřebice, Střítež u Kaplice, Kaplice, Omlenice, Stradov u Kaplice, Suchdol u Bujanova, Zdíky a Žďár u Kaplice měření pozemků pro zpracování geometrických plánů.

 
1.4.2016

Návrh dopravního uspořádání lokality "Bezručova"

rubrika: MÚ - Informace
 
 
1.4.2016

Návrh dopravního uspořádání lokality "Nové domovy"

rubrika: MÚ - Informace
 
 
10.3.2016

Úpravy dopravního značení lokalita „Šumavská“

rubrika: MÚ - Informace

Úpravy dopravního značení lokalita „Šumavská“ jsou vyznačeny v následující příloze.

 
 
31.3.2016

Zajištění státní správy na úseku zemědělství

rubrika: MÚ - Informace

Ode dne 01.04.2016 odbor obecní živnostenský úřad zajišťuje státní správu na úseku zemědělství dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Od uvedeného data lze podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v evidenci zemědělského podnikatele i žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele u Městského úřadu Kaplice, odbor obecní živnostenský úřad, II. patro, č. dveří 304, a to v úřední dny, tj. pondělí a středa od 08:00 do 16:30 hodin, přičemž správní poplatky jsou vybírány ihned na místě při podání příslušné žádosti. 

 
 
31.3.2016

Obrana spotřebitelů mimosoudní cestou

rubrika: MÚ - Informace

Od 01.02.2016 se mohou spotřebitelé opětovně začít bránit mimosoudní cestou a to díky novele zákona o ochraně spotřebitele, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Schválená novela tohoto zákona přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně výhodnější proti stávajícím způsobům řešení, především proti soudnímu řízení. 

 
21.3.2016

Expertní spolupracovníci pro výzkum veřejného mínění

rubrika: Ostatní

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR hledá nové externí spolupracovníky (tazatele).

Práce je dobrým přivýdělkem především pro lidi hledající flexibilní brigádu, např. matky na mateřské dovolené, studenty, lidi zaměstnané na částečný úvazek, seniory. Nabízíme možnost výdělku až 800kč měsíčně.

Soubor ke stažení (PDF)inzerat_cvvm

 
 
15.3.2016

První děti se již umí ubránit s MP Kaplice

 
 
15.3.2016

Vize 2025: Strategická studie navrhuje, jak by se mělo dlouhodobě rozvíjet město Kaplice

rubrika: Média

Strategický plán rozvoje Města Kaplice je dokument, který si klade za cíl navrhnout, jak by se mělo město rozvíjet do roku 2025. Přípravou tohoto materiálu se zabývá expertní skupina, složená ze zástupců města a externích odborných poradců. Prostor pro vyjádření dostali také občané Kaplice. 

 
5.2.2016

Životní podmínky 2016 - výběrové šetření v domácnostech

rubrika: MÚ - Informace

logo_barva_cz_rgb_ochranna_zonaČeský statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR - EU-SILC 2016 (Životní podmínky 2016), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získávat data pro výpočet peněžní a materiální chudoby.

 
8.1.2016

Bezplatná právní poradna změnila sídlo poradny v Českém Krumlově a upravila provozní doby poraden

rubrika: Ostatní

Od ledna 2016 mění své sídlo obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov i se svou Bezplatnou právní poradnou. Nově najdete poradnu na adrese 5. května- Plešivec 251, Český Krumlov. Organizace sídlí ve žluté budově ve 2. patře. Bezbariérové prostory je nutno pro konzultaci se sociálními pracovníky domluvit předem.

 

Dalšími změnami jsou rozšířené provozní doby všech poboček Bezplatné právní poradny. Aktuální provozní doby a další informace jsou uvedeny v příloze.

Soubor ke stažení (DOC)tiskova_zprava_BPP_016

 
 
22.12.2015

Vyžádejte si ZDARMA "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"

rubrika: MÚ - Informace

Více informací naleznete v příloze.

 
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2016  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz