Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Aktuální informace

25.11.2015

Oznámení o uzavření odboru obecní živnostenský úřad

rubrika: Ostatní

Ve čtvrtek 26.11.2015 bude odbor obecní živnostenský úřad od 13:00 hodin uzavřen.

 
 
18.11.2015

UPOZORNĚNÍ - Podomní prodej požárních hlásičů

rubrika: MÚ - Informace

V posledních týdnech byl Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS Jihočeského kraje") kontaktován občany, zejména na území ORP České Budějovice, Trhové Sviny a Český Krumlov, s dotazem, zda provádí prodej a instalaci požárních hlásičů do domácností. HZS Jihočeského kraje zpětně zjišťoval, proč k těmto dotazům dochází, a zjistil, že zde působí lidé či skupina osob, kteří obvolávají a někde i osobně obcházejí zejména starší osoby a nabízejí jim výše uvedenou činnost.

 
18.11.2015

Pozvánka na seminář – Kotlíkové dotace

rubrika: MÚ - Informace

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na informační seminář  pro zájemce o dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj tepla.


 

Místo konání semináře:

zasedací místnost MěÚ Kaplice, přízemí radnice, Náměstí 70

7.12.2015 od 16:00 h

 


Vyhlášení výzvy na kotlíkové dotace je plánováno na leden 2016, informace o přesném datu výzvy bude zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje začátkem prosince

Ministerstvo životního prostředí spustilo očekávané celorepublikové Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí - opatření 2.1, kde budou moci peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém.


Ivana Putzerová, MěÚ Kaplice, odbor správy majetku

 
 
10.11.2015

Důležité upozornění - občanské průkazy, pasy - odstávka

rubrika: MÚ - Informace

V závěru roku 2015 nebude funkční informační systém občanských průkazů a cestovních dokladů.


Odstávka informačních systému občanských průkazů a cestovních dokladů


V souvislosti s připravovanou novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech upozorňujeme občany, že od 28. 12. 2015 do 31. 12. 2015 nebudou přijímány žádosti o vydání nového občanského průkazu ani cestovního dokladu. Stejně tak nebude možné v uvedeném období předávat již vyhotovené doklady. Přesný termín bude zveřejněn poté, co bude oficiálně oznámen Ministerstvem vnitra ČR.
 
Důvodem plánované odstávky informačních systémů MV ČR je přechod na nový technický systém, který bude muset reflektovat na legislativní změny, které jsou v současné době schvalovány. Doporučujeme proto všem občanům vyřídit si záležitosti, týkající se občanských průkazů a pasů, do konce listopadu 2015.      

                                        

Odbor vnitřních věcí MěÚ Kaplice

 
 
12.11.2015

Výběrové řízení na pracovní pozici strážník Městské policie

rubrika: MÚ - Informace

Město Kaplice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážník Městské policie. Více informací uvedeno v příloze.

VŘ

 
 
16.11.2015

Jediná originální Krampus Show 2015 proběhne v sobotu 12. prosince v Kaplici. Už počtvrté!

rubrika: Média

Rej démonických bytostí proběhne již počtvrté Kaplicí v sobotu 12. prosince. Již od časných odpoledních hodin je připraven bohatý program včetně vystoupení slavné rockové kapely Arakain. Na čtyřech pódiích budou moderátoři komentovat průběh akce i průvod Krampusů a návštěvníci nepřijdou ani od kousek představení díky několika velkoplošným LED obrazovkám. Pořadatelé připravili dostatek parkovacích míst a zabezpečili dopravu ve městě v době konání akce. Veškeré informace jsou k dispozici na webu www.krampuskaplice.cz, na Facebooku akce a informovat budou také mediální partneři akce. 

 
4.11.2015

Informace pro občany - dočasně vyřazená vozidla

rubrika: MÚ - Informace

Dočasně vyřazená vozidla (tzv.depozit)  k datu 30.6.2013, zaniknou dnem 1.1.2016, pokud jejich vlastník do 31.12.2015 neoznámí na registru vozidel, adresu  místa, kde je vozidlo umístěno  a účel jeho využití (§12 odst. 4 zák.č. 56/2001 Sb.).

 
2.11.2015

„Ubraň se s Městskou policií Kaplice“

Nový projekt Městské policie a Komise prevence kriminality

 
18.6.2015

Prodej paliva

rubrika: MÚ - Informace

 Prodej je2011-09-05-09.17.18-1024x768hličnatého paliva v ceně 550 Kč za 

 prostorový metr (prm) včetně DPH.


 Pro více informací kontaktujte pana Ing. Jakuba

 Máchala, tel. 722 149 968

 
 
29.10.2015

Výběrové řízení - referent/ka odboru obecní živnostenský úřad

rubrika: Ostatní

Dne 27. října 2015 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka odboru obecní živnostenský úřad – zástup za rodičovskou dovolenou.

 
26.10.2015

Upozornění ÚP ČR

rubrika: MÚ - Informace

Do konce roup_logo_zakladni_rgbku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

 
9.10.2015

Upozornění pro občany - uzavírka křižovatky u lomu

rubrika: MÚ - Informace

Od pondělí 12. 10. 2015 do ukončení stavebních prací, nejdéle do konce tohoto roku, bude pro silniční provoz uzavřena křižovatka Linecké ulice se silnicí č. I/3 E55 (lokalita u lomu Kaplice), a to kvůli výstavbě odbočovacího pruhu na silnici E55. Průjezd po Linecké ulici zůstane zachován až k místu uzavírky, křižovatka s přeložkou zůstane běžně průjezdná. Veškerá doprava z města ve směru na Dolní Dvořiště musí využít křižovatku Omlenická.

V sobotu 12. 12. 2015, při pořádání akce „Krampus show Kaplice“, bude křižovatka u lomu zprůjezdněna. Veškerý rozsah a způsob realizace uzavírky i schéma vedení dopravy jsou zřejmé ze zákresu.

Děkujeme za pochopení.

Soubor ke stažení (PDF)Uzavírka křižovatky u lomu Kaplice - rozsah a způsob uzavírky schéma vedení dopravy

 
 
22.10.2015

Kaplice se připravuje na 4. ročník atraktivní pekelné přehlídky – Krampus Show 2015

rubrika: Média

Přehlídku masek démonických stvoření budících respekt a hrůzu – Krampus Show – chystají pořadatelé v Kaplici na sobotu 12. prosince. Kapličtí letos nabídnou propracovanější program než doposud, inovace v produkci, atraktivní hudební vystoupení i pódiovou show či komfortní parkování pro účastníky. Během následujících týdnů budou zveřejněny přesné informace o konání a jména hvězd, které doprovodí hlavní program tzv. „Krampus laufu“, tedy reje démonických masek, který „proběhne“ centrem města. Účastníci se také v dostatečném předstihu dozvědí přesnou trasu pohodu Krampusů a seznámí se s bezpečnostními pravidly pro akci, o kterou každoročně projeví zájem tisíce návštěvníků. 

 
6.10.2015

Výběrové řízení - vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

rubrika: MÚ - Informace

Dne 1. října 2015 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru obecní živnostenský úřad.

 
8.9.2015

Certifikát ŽIVÉ MĚSTO

rubrika: MÚ - Informace

Informační portál živéfirmy.cz uděluje Městu Kaplice certifikát ŽIVÉ MĚSTO.

živé město

 
 
7.5.2015

Bezplatné právní poradenství pro občany Kaplicka

rubrika: MÚ - Informace

Sociální služba bezplatné právní poradenství je určena občanům v nepříznivé sociální situaci, tj. osobám ve finanční tísni, nezaměstnaným, osobám s dluhy, zdravotně postiženým, seniorům, samoživitelkám, osobám na rodičovské dovolené apod.

Soubor ke stažení (PDF)Bezplatné právní poradenství v Kaplici

Soubor ke stažení (PDF)Bezplatná právní poradna ICOS

 
 
8.7.2015

ENERGO 2015 - výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

rubrika: MÚ - Informace

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění  pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech (ENERGO 2015).

Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle použití na konkrétní činnost.

Vlastní šetření proběhne v době od 7. 7. 2015 do 15. 1. 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Jednotkou zjišťování je bytová domácnost, která obvykle bydlí ve vybraném bytě. Výsledky ze šetření budou k dispozici v říjnu 2016.

 
22.5.2015

Sdělení k článku o vyhrazených parkovacích stáních na území města Kaplice

rubrika: MÚ - Informace

Vážení spoluobčané,

na základě uveřejněného článku v březnovém Zpravodaji: „Vyhrazená parkovací stání na území města Kaplice“, který se týkal případného zájmu občanů o vyhrazená parkování za roční poplatek ve výši 3000 Kč, sdělujeme následující:

 
23.3.2015

Informace o umístění nových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu

rubrika: MÚ - Informace

Vážení spoluobčané, v souladu s novelou zákona o odpadech Město Kaplice umístí u brány Sběrného dvora Města Kaplice nové hnědé kontejnery pro odkládání bioodpadu rostlinného původu, kde můžete tento bioodpad ukládat celoročně.

 
18.3.2015

Termíny svozu separovaného domovního odpadu v roce 2015

rubrika: MÚ - Informace

Termíny svozu separovaného odpadu

 
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2015  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz