Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Aktuální informace

2.9.2015

Kaplice se o slavnostech ponoří do doby první republiky

rubrika: Média

V pátek 4. a v sobotu 5. září proběhnou v Kaplici tradiční „Kaplické slavnosti“. Tématem letošních oslav bude období první republiky. Akce začíná v pátek ve 14 hodin a ukončena bude v sobotu o půlnoci. Bohatý kulturní program doprovodí významné sportovní akce, pořadatelé očekávají dojezd jedné z etap cyklistického závodu Okolo jižních Čech či průjezd historických závodních automobilů 6. ročníku South Bohemia Classic. Chybět nebude ani program pro děti, na své si přijdou milovníci hudby různých žánrů i gastronomie. Co by totiž znamenaly Kaplické slavnosti bez Cmundobraní a soutěže na téma Kaplická cmunda.

 
14.8.2015

Dotazníkové šetření Kaplice

rubrika: MÚ - Informace

Prosíme občany města Kaplice o vyplnění dotazníkového šetření, které je možné si vyzvednout a vyplnit v Městské knihovně v Kaplici, na podatelně Městského úřadu nebo stáhnout zde v příloze.

Soubor ke stažení (PDF)Dotazníkové šetření


Vyplněné dotazníkové šetření vhazujte do speciálního boxu v přízemí radnice Městského úřadu.

 
 
2.9.2015

Deník: Kaplickým se daří v boji s prostitucí

rubrika: Média

Prostitutek v Kaplici i v jejím okolí ubývá. Kaplické městské policii se daří efektivně odhalovat případy prostituce a dovádět je až k samotnému postihu, jak plyne 
z nejnovějších statistik.V loňském roce bylo blokovým řízením řešeno 233 případů prostituce a k tomu bylo 65 případů oznámeno správním orgánům.

 
29.8.2015

Odchycený pes

Odchycený pes

 
24.8.2015

Výběrové řízení - referent/ka odboru dopravy a silničního hospodářství

rubrika: MÚ - Informace

Dne 14. srpna 2015 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent(ka) odboru dopravy a silničního hospodářství - agenda vozidel (dovozy, přestavby a přihlašování).

 
20.8.2015

Letecké cvičení příslušníků Armády České republiky a armád členských států NATO

rubrika: MÚ - Informace

letadlaVe dnech 31. srpna až 22. září 2015 se uskuteční společné letecké cvičení příslušníků Armády České republiky a armád členských států NATO.


Součástí cvičení budou ostré střelby na leteckých střelnicích ve vojenských výcvikových prostorech Libavá a Boletice.
Během cvičení se budou letouny převážně pohybovat nad Olomouckým, Jihočeským krajem a Krajem Vysočina, zejména pak v okolí letiště Náměšť nad Oslavou a vojenského útvaru Bechyně.
Za zvýšenou hlukovou zátěž v průběhu cvičení Ample Strike 2015 se omlouváme.


Kontaktní osoba: npor. Ing. Michaela Řehová
tel: 702 011 430
e-mail: amplestrike2015@seznam.cz

 
 
17.8.2015

Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí požáru

rubrika: MÚ - Informace

Dne 17. 8. 2015 vstoupilo v platnost rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, které bylo vyhlášeno rozhodnutím hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015. Období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů je ukončeno s okamžitou platností z důvodu vývoje srážkové situace a postupného zvyšování půdní vlhkosti na území kraje.

Rozhodnutí hejtmana č.2 2015  Rozhodnutí hejtmana_č.2 2015

 
 
24.8.2015

Výběrové řízení - referent/ka kanceláře starosty a tajemníka - bezpečnostní referent

rubrika: MÚ - Informace

Dne 24. července 2015 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent(ka) kanceláře starosty a tajemníka - bezpečnostní referent.

 
5.8.2015

Do Galerie Krampus v Kaplici přišlo v prvním měsíci 1000 návštěvníků. Démonický svět zve na noční prohlídky

rubrika: Média

Galerii Krampus v Kaplici navštívila za první měsíc fungování téměř tisícovka návštěvníků. Kvůli vysokému zájmu lidí provozovatelé zavedli také noční prohlídky. Ty doplňují pravidelné prohlídky ve všední dny i o víkendech. Unikátní přehlídku démonických masek Krampusů mají návštěvníci města Kaplice možnost vidět do poloviny letošního září. S drobnými úpravami pak provoz galerie bude pokračovat od října. 12. prosince pak masky ožijí v již tradiční Krampus Show, kterou Kaplice přivítá počtvrté.

 
18.6.2015

Prodej paliva

rubrika: MÚ - Informace

Prodej jehličnatého paliva v ceně 550 Kč za prostorový metr (prm) plus 15% DPH. 

Pro více informací kontaktujte pana Ing. Jakuba Máchala, tel. 722 149 968

 
 
30.7.2015

S hlášením závad či tipy na zlepšení života ve městě pomáhá aplikace Dej Tip. Využít ji může každý ve svém mobilu nebo na webu města

rubrika: Média

Město Kaplice zavedlo novou službu, která umožňuje všem občanům a veřejnosti upozornit na případné problémy a závady, se kterými se setkávají při pohybu na území města. Pro tipy na zlepšení či nahlášení závady nově slouží aplikace Dej Tip, kterou je možné využít jak na webových stránkách města Kaplice – www.mestokaplice.cz i prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Odeslané informace se zobrazí zaměstnancům Městského úřadu Kaplice, kteří situaci vyřeší. O stavu řešení pak veřejnosti poskytují zprávu prostřednictvím městských webových stránek.

 
7.5.2015

Bezplatné právní poradenství pro občany Kaplicka

rubrika: MÚ - Informace

Sociální služba bezplatné právní poradenství je určena občanům v nepříznivé sociální situaci, tj. osobám ve finanční tísni, nezaměstnaným, osobám s dluhy, zdravotně postiženým, seniorům, samoživitelkám, osobám na rodičovské dovolené apod.

Soubor ke stažení (PDF)Bezplatné právní poradenství v Kaplici

Soubor ke stažení (PDF)Bezplatná právní poradna ICOS

 
 
8.7.2015

ENERGO 2015 - výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

rubrika: MÚ - Informace

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění  pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech (ENERGO 2015).

Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle použití na konkrétní činnost.

Vlastní šetření proběhne v době od 7. 7. 2015 do 15. 1. 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Jednotkou zjišťování je bytová domácnost, která obvykle bydlí ve vybraném bytě. Výsledky ze šetření budou k dispozici v říjnu 2016.

 
22.5.2015

Sdělení k článku o vyhrazených parkovacích stáních na území města Kaplice

rubrika: MÚ - Informace

Vážení spoluobčané,

na základě uveřejněného článku v březnovém Zpravodaji: „Vyhrazená parkovací stání na území města Kaplice“, který se týkal případného zájmu občanů o vyhrazená parkování za roční poplatek ve výši 3000 Kč, sdělujeme následující:

 
21.4.2015

Město Kaplice a Charita společně

rubrika: MÚ - Informace

Vážení občané, tímto bychom Vám chtěli věnovat pár následujících řádků a informovat o událostech, které se v současné době v Kaplici odehrávají v souvislosti se změnou organizace pečovatelské služby.       

Dne 13. 4. 2015 proběhlo veřejné zastupitelstvo, kde byl projednán a schválen návrh Charity Kaplice na převzetí Pečovatelské služby Města Kaplice. Jsme opravdu velice rádi, že se tohoto jednání neúčastnili pouze samotní zastupitelé, ale svůj názor přišli svobodně vyjádřit především sami ti, kterých se tato záležitost týká nejvíc.        

 
4.5.2015

Město Kaplice realizovalo projekt s názvem „Varovný protipovodňový systém pro město Kaplice

rubrika: MÚ - Informace

Město Kaplice realizovalo projekt s názvem „Varovný protipovodňový systém pro město Kaplice“, který byl spolufinancován ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí, osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní, podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby.

 
13.5.2015

Přidělené dotace v roce 2015

rubrika: MÚ - Informace
 
 
2.5.2015

Boj s prostitucí stále pokračuje

http://www.mesto.luhacovice.cz/wcd/download/policie-m/stranky/central/odznak.jpg

 
15.4.2015

Dotace na odstranění škod způsobených povodněmi v roce 2013

rubrika: MÚ - Informace
 
 
23.3.2015

Informace o umístění nových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu

rubrika: MÚ - Informace

Vážení spoluobčané, v souladu s novelou zákona o odpadech Město Kaplice umístí u brány Sběrného dvora Města Kaplice nové hnědé kontejnery pro odkládání bioodpadu rostlinného původu, kde můžete tento bioodpad ukládat celoročně.

 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2015  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz