Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

iKaplice.cz

Mapa města Kaplice - GEO portál
Územní plán města
Digitální
povodňové plány:
Město Kaplice
ORP Kaplice


Diskuze bude obnovena
1. června 2015
Vstoupit do diskuze

Zobrazit foto

Aktuální informace

25.5.2015

Výběrové řízení - referent infocentra - asistent/ka

rubrika: Kultura

Kulturní a informační centrum Kaplice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent infocentra - asistent/ka. Více informací uvedeno v příloze.

 
 
22.5.2015

Sdělení k článku o vyhrazených parkovacích stáních na území města Kaplice

rubrika: Ostatní

Vážení spoluobčané,

na základě uveřejněného článku v březnovém Zpravodaji: „Vyhrazená parkovací stání na území města Kaplice“, který se týkal případného zájmu občanů o vyhrazená parkování za roční poplatek ve výši 3000 Kč, sdělujeme následující:

 
21.5.2015

Odchycený pes

Odchycený pes

 
21.5.2015

Odchycený pes

 
 
20.5.2015

Prezentace nového informačního portálu iKaplice pro občany a podnikatele

rubrika: Média

KIC Kaplice zve občany, místní podnikatele a provozovatele služeb na prezentaci nových webových stránek iKaplice.cz, které jsou informačním portálem kultury a cestovního ruchu Kaplice a Kaplicka. Setkání, které se uskuteční v kině Kaplice, je koncipováno jako workshop, na kterém se přítomní dozví, jak stránky efektivně využívat.
Kdy: 4. června 2015 od 17:00 hodin
Kde: Kinosál Kaplice

 
14.5.2015

Občané diskutovali s vedením města Kaplice o investičních akcích v dopravě a seznámili se s novým informačním portálem iKaplice.cz

rubrika: Média

kaplice-logoNový informační a turistický portál města Kaplice – iKaplice.cz a investiční akce v dopravě byla témata setkání s občany, které se uskutečnilo v úterý 12. května v kaplickém kině. Vedení města předložilo, ve spolupráci s projektanty, návrhy na řešení dopravní situace ve městě a díky diskusi získalo základní přehled o připomínkách občanů k chystaným změnám. Jak upozornili starosta Pavel Talíř i místostarosta Libor Lukš, jedná se prozatím o návrhy, které je potřeba podrobněji připomínkovat a upravovat tak, aby výsledné řešení bylo co nejefektivnější. Příští diskusi speciálně na téma nového informačního portálu iKaplice.cz pro občany, místní podnikatele a provozovatele služeb připravuje Kulturní informační centrum (KIC) ve spolupráci s Městem Kaplice na čtvrtek 28. května 2015.
AKTUALIZOVÁNO: Veřejná prezentace serveru iKaplice.cz proběhne ve čtvrtek 4. června od 17:00 v Kině Kaplice!

 
14.5.2015

Rozsáhlá investiční akce květen - červen 2015

rubrika: MÚ - Informace

eon-logo-print

Vážení občané,

společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, současně způsobem šetrným k životnímu prostředí.

 
13.5.2015

Přidělené dotace v roce 2015

rubrika: MÚ - Informace
 
 
7.5.2015

Bezplatné právní poradenství pro občany Kaplicka

rubrika: MÚ - Informace

Sociální služba bezplatné právní poradenství je určena občanům v nepříznivé sociální situaci, tj. osobám ve finanční tísni, nezaměstnaným, osobám s dluhy, zdravotně postiženým, seniorům, samoživitelkám, osobám na rodičovské dovolené apod.

Soubor ke stažení (PDF)Bezplatné právní poradenství v Kaplici

Soubor ke stažení (PDF)Bezplatná právní poradna ICOS

 
 
4.5.2015

Město Kaplice realizovalo projekt s názvem „Varovný protipovodňový systém pro město Kaplice

rubrika: MÚ - Informace

Město Kaplice realizovalo projekt s názvem „Varovný protipovodňový systém pro město Kaplice“, který byl spolufinancován ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí, osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní, podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby.

 
2.5.2015

Boj s prostitucí stále pokračuje

http://www.mesto.luhacovice.cz/wcd/download/policie-m/stranky/central/odznak.jpg

 
2.5.2015

Poděkování Městské policii

http://www.mesto.luhacovice.cz/wcd/download/policie-m/stranky/central/odznak.jpg

 
21.4.2015

Město Kaplice a Charita společně

rubrika: MÚ - Informace

Vážení občané, tímto bychom Vám chtěli věnovat pár následujících řádků a informovat o událostech, které se v současné době v Kaplici odehrávají v souvislosti se změnou organizace pečovatelské služby.       

Dne 13. 4. 2015 proběhlo veřejné zastupitelstvo, kde byl projednán a schválen návrh Charity Kaplice na převzetí Pečovatelské služby Města Kaplice. Jsme opravdu velice rádi, že se tohoto jednání neúčastnili pouze samotní zastupitelé, ale svůj názor přišli svobodně vyjádřit především sami ti, kterých se tato záležitost týká nejvíc.        

 
15.4.2015

Dotace na odstranění škod způsobených povodněmi v roce 2013

rubrika: MÚ - Informace
 
 
1.4.2015

Místní poplatky - upozornění pro občany

rubrika: MÚ - Informace

Odbor ekonomiky a školství Městského úřadu Kaplice upozorňuje všechny občany s trvalým pobytem v  Kaplici, že 31. březen byl posledním řádným termínem splatnosti první splátky ve výši 500,- Kč nebo celého místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 ve výši 850,- Kč na osobu mající v obci trvalý pobyt. Druhá splátka ve výši 350,-Kč je splatná do termínu 30. 6. 2015.

 
30.3.2015

Výběrové řízení - referent(ka) odboru stavební úřad

rubrika: MÚ - Informace

Dne 30. března 2015 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent(ka) stavební úřad.

 
23.3.2015

Informace o umístění nových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu

rubrika: MÚ - Informace

Vážení spoluobčané, v souladu s novelou zákona o odpadech Město Kaplice umístí u brány Sběrného dvora Města Kaplice nové hnědé kontejnery pro odkládání bioodpadu rostlinného původu, kde můžete tento bioodpad ukládat celoročně.

 
18.3.2015

Oznámení o přistavení ohrádek (klecí) k chatovým osadám

rubrika: MÚ - Informace

Město Kaplice oznamuje, že v měsíci dubnu 2015 budou přistaveny ohrádky (klece) na komunální odpad k chatovým osadám v lokalitách Jarmaly, Žďár, Suchý vrch, Pořešín, Stradov, u soutoku, k zámečku.  

Žádáme občany o ukládání odpadů do pevných plastových pytlů.

Pytle na ukládání odpadu jsou k vyzvednutí zdarma v kanceláři č. 305 a č. 204 v budově radnice.

Separovaný odpad a nebezpečný odpad můžete ukládat zdarma ve Sběrném dvoře Města Kaplici.

 

Bc. Miluše Lukšová, referentka odboru správy majetku

 
 
18.3.2015

Uzavření ulic Široká a SNP

rubrika: MÚ - Informace
 
 
18.3.2015

Termíny svozu separovaného domovního odpadu v roce 2015

rubrika: MÚ - Informace

Termíny svozu separovaného odpadu

 
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2015  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz