Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Městský úřad
Úřední deska

- Detail oznámení -
Veřejná vyhláška - OOP - Změna č. 1 územního plánu Střítež
Datum uveřejnění: 10.4.2019
Datum sejmutí: 26.4.2019
Původce: MěÚ Kaplice - OŽP, ÚP a PP
Dokumenty »
veřejná vyhláška Stáhnout/otevřít soubor "6034_01.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 0.66 MB)
100 01 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-Model Stáhnout/otevřít soubor "6034_02.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 0.75 MB)
100 02 HLAVNÍ VÝKRES-Model Stáhnout/otevřít soubor "6034_03.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 1.7 MB)
100 03 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY-Model Stáhnout/otevřít soubor "6034_04.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 1.4 MB)
100 04 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘRENÍ A ASANACÍ-Model Stáhnout/otevřít soubor "6034_05.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 2.1 MB)
100 05 KOORDINAČNÍ VÝKRES-Model Stáhnout/otevřít soubor "6034_06.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 2.2 MB)
100 06 ÚP STŘÍTEŽ ÚPL_ZN_PO ZMĚNĚ 1 Stáhnout/otevřít soubor "6034_07.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 0.36 MB)
100 07 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-Model Stáhnout/otevřít soubor "6034_08.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 0.75 MB)
100 08 HLAVNÍ VÝKRES-Model Stáhnout/otevřít soubor "6034_09.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 0.98 MB)
100 09 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY-Model Stáhnout/otevřít soubor "6034_10.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 1 MB)
100 10 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A OPATŘENÍ-Model Stáhnout/otevřít soubor "6034_11.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 0.86 MB)
100 11 KOORDINAČNÍ VÝKRES-Model Stáhnout/otevřít soubor "6034_12.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 1.1 MB)
100 12 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ-1_50000 Stáhnout/otevřít soubor "6034_13.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 1 MB)
100 13 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF A PUPFL-Model Stáhnout/otevřít soubor "6034_14.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 1.3 MB)
100 14 ZM_1 ÚP Střítež PRO VYDÁNÍ ZASTUPITELSTVEM 2019 Stáhnout/otevřít soubor "6034_15.pdf" (PDF - Acrobat, velikost: 0.72 MB)


[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2019  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz