Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Město Kaplice
Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky města Kaplice

 

Soubor ke stažení (PDF)6-2002 OZV, kterou se ruší OZV č. 2-1995 o provozu jeslí a

                 úhradě poplatku stravného

 

Soubor ke stažení (PDF)3-2003 OZV, která ruší OZV č.1-1995, 2-1996, 1-1998, 1-1999 

 

Soubor ke stažení (PDF)2-2005 OZV, kterou se ruší OZV č. 1-1996, 1-2000, 4-2000 

 

Soubor ke stažení (PDF)3-2005 Vyhláška o městské policii 

 

Soubor ke stažení (PDF)2-2006 Požární řád pro město Kaplice

 

Soubor ke stažení (PDF)3-2007 OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném

                 prostranství

 

Soubor ke stažení (PDF)4-2007 OZV, kterou se ruší OZV č. 1/2007 o čistotě ulic a jiných

                 veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

 

Soubor ke stažení (PDF)9-2007 OZV o stanovení školských obvodů spádových základních

                škol v Kaplici


Soubor ke stažení (PDF)1-2008 OZV o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě


Soubor ke stažení (PDF)3-2008 OZV, kterou se mění OZV č. 3-2005 o městské policii


Soubor ke stažení (PDF)4-2008 OZV o dani z nemovitosti


Soubor ke stažení (PDF)1-2009 OZV o ochraně vnějšího ovzduší

 

Soubor ke stažení (PDF)1-2011 OZV k regulaci provozní doby pohostinských zařízení


Soubor ke stažení (PDF)3-2011 OZV o zákazu provozování některých sázkových her


Soubor ke stažení (PDF)2-2012 OZV o komunitním kompostování, kterou se stanoví systém

                kompostování a způsob využití zeleného kompostu

                k údržbě a obnově veřejné zeleně

 

Soubor ke stažení (PDF)3-2012 OZV, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,

                přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

                odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem

 

Soubor ke stažení (PDF)2-2013 OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

                při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb

                na veřejných prostranstvích


Soubor ke stažení (PDF)1-2015 OZV o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku


Soubor ke stažení (PDF)2-2015 OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

 

Soubor ke stažení (PDF)3-2015 OZV o místních poplatcích


Soubor ke stažení (PDF)1-2016 OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranstvíSoubor ke stažení (PDF)2-2017 OZV, kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol


Soubor ke stažení (PDF)3-2017 OZV, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol


Soubor ke stažení (PDF)4-2017 OZV, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol


Nařízení Rady města


Soubor ke stažení (PDF)2002 Řád veřejného pohřebiště v Kaplici a Blansku+dodatek č.1 a č.2Soubor ke stažení (PDF)1-2011 Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za nucené

     odtahy silničních vozidel na území města

 

 Soubor ke stažení (PDF)1-2014 Tržní řád


Soubor ke stažení (PDF)1-2016 Nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel


Soubor ke stažení (PDF)2-2016 Nařízení Pravidla pro povolení zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP, ZTPP průkazu

[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2018  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz