Městská policie Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz/mestska-policie

Odchyt zvířat

Odchyt toulavých zvířat:

 

Městská policie na katastrálním území své působnosti (Kaplice, Bujanov, Malonty) zajišťuje a provádí odchyt volně pobíhajících a toulavých zvířat. Předmětem odchytu musí být zvíře, které bezprostředně ohrožuje život zdraví a majetek osob či ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu. Odchyt provádí pomocí pomůcek (odchytová tyč, odchytové rukavice apod.) speciálně vyškolený strážník MP Kaplice. Pokud se nenajde majitel zvířete, je toto zvíře dále předáno do útulku pro opuštěná zvířata v Českém Krumlově. Pokud je zjištěn majitel jsou po něm vymáhány náklady spojené s odchytem v této výši:


  • Osobní náklady strážníka odchytáře: 160,-Kč
  • Umístění v odchytovém kotci: 100,-Kč
  • Sazba na jeden ujetý kilometr: 10,-Kč

 


Telefonní kontakty:       

  • Strážník (odchytář) MP Kaplice: 602 742 458
  • Útulek pro opuštěná zvířata Český Krumlov: 606 640 507


odchyt psa odchyt kočky

Další informace - Městská policie
[ Úvodní stránka Městské policie ]    [ Úvodní stránka Kaplice ]    [ Vytisknout ]
 
Copyright © 2014 - 2019  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz