Městská policie Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz/mestska-policie

27. srpna 2018
První školní den

První školní den a ulice Gen. Fanty


S blížícím se prvním školním dnem (pondělí 3. září 2018) bychom touto cestou požádali rodiče (jiné rodinné příslušníky) žáků ZŠ Fantova, ZŠ Školní a ZŠ Omlenická, aby pokud možno své děti do těchto základních škol přivedli pěšky a svá vozidla neparkovali v ulicích: Gen. Fanty a Školní. Pokud z nějakého důvodu již musíte své ratolesti do těchto škol přivézt vozidlem, tak je nutné děti vyložit a s vozidlem ihned odjet, aby byla zachována průjezdnost těchto komunikací.

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí ulice Linecká a Omlenická a dále v zájmu zachování bezpečného průjezdu do ulice Gen. Fanty, bude do doby ukončení rekonstrukce ulice Linecká a Omlenická platit níže uvedený přechodný dopravní režim.


Vjezd do ulice Gen. Fanty bude možný jen z ulice Školní (tedy první odbočka doprava v ulici SNP při sjezdu z ulice Omlenická). Výjezd  z ulice Gen. Fanty nebude umožněn ulicí Školní, ale bude nutno z této ulice vyjet po pozemní komunikaci okolo objektu jídelny ZŠ Školní,  ubytovny SNP č. 303, dále okolo řadových garáží zpět do ulice SNP (v místě naproti areálu REPAROSERVIS). Z tohoto důvodu v tomto místě (u areálu REPAROSERVIS) vjezd do ulice Gen. Fanty z ulice SNP  umožněn nebude. V tomto místě bude umožněn jen jednosměrný provoz (tedy jen výjezd z ulice Gen. Fanty). V popisovaných lokalitách vše samozřejmě bude označeno příslušnými svislými přenosnými dopravními značkami.


Toto dopravní opatření má přispět k zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v popisovaných ulicích. Žádáme tedy všechny řidiče, aby se řídili výše popsanými dopravními opatřeními. Všem nám jistě jde o bezpečnost dětí.

                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                               MP Kaplice

[ Úvodní stránka Městské policie ]    [ Úvodní stránka Kaplice ]    [ Vytisknout ]
 
Copyright © 2014 - 2019  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz