Charitní pečovatelská služba

Pečovatelská služba je v DPS poskytována Charitou Kaplice každý všední den od 7:00 do 15:30. Tato terénní služba je určena seniorům a zdravotně znevýhodněným lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti a potřebují pomoc jiné fyzické osoby při obstarávání nutných záležitostí v domácnosti a zajišťování dalších důležitých životních potřeb.

Více informací o poskytování Charitní pečovatelské služby »


Kontakty na Charitní pečovatelskou službu »