Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Pro turisty
Památkové objekty

Farní kostel sv. Petra a sv. Pavla
První zmínka z roku 1257. Kostelu pravděpodobně předcházel malý románský kostelík. Po požáru roku 1507 byl znovu postaven v pozdně gotickém slohu. V druhé polovině 18. stol. byl tento farní kostel povýšen na děkanský. Vnitřní zařízení pseudogotické. Hlavní oltář zdobí obraz Loučení sv. Petra se sv. Pavlem z 2. pol. 18. století.

 

Filiální kostel sv. Floriána
Pozdně gotická stavba, zaklenutá síťovými klenbami, jejíž dnešní podoba pochází z počátku 16. stol. Je možné se domnívat, že původně zde stával karner (kostnice) nebo hřbitovní kaple. Vnitřní zařízení barokní. Uvnitř se nacházejí kaple sv. Linharta a sv. Marie.

 

Kaple sv. Josefa a sv. Barbory
Stavba pochází ze 16. století, původně sloužila jako protestantský kostel (kaple byla pravděpodobně jeho presbytářem). Později (1738) byl tento kostel přestavěn na církevní špitál s kaplí. Oltář je z první třetiny 18. století, portálový, sochařský. Při jihozápadním nároží budovy je dodnes patrné lehce vystouplé zdivo bývalé věže kostela.

 

  
Filiální kostel sv. Floriána Kaple sv. Josefa a sv. Barbory Farní kostel sv. Petra a sv. Pavla

 


Náměstí

 

Radnice
Existence budovy radnice uváděna v česky psaném urbáři od roku 1553. První zmínka o "soudním domě" (domě, kde se městská rada scházela) pochází ale již z roku 1382. Současná podoba původně renesanční radnice vznikla při přestavbě v roce 1852. Dominantu radnice tvoří barokní věž s bání.

 

Kamenná kašna
O kamenném sloupu kašny se traduje, že to býval pranýř. Kašna byla postavena roku 1646. Na počátku II. světové války došlo k jejímu posunutí z osy náměstí na severní stranu - tehdejší náměstí se jménem Adolfa Hitlera se stalo jevištěm velkých vojenských nástupů…

 

Dům čp. 215
Patrový renesanční dům na náměstí nese na průčelí zbytky figurálních sgrafit s letopočtem 1605. Sgrafita zobrazují motiv řezníka, porážejícího býka a postavu justice. Sgrafity je zdobená i korunní konsolová římsa.

 

  
Dům čp. 215 Kamenná kašna Věž radnice

 


Dům čp. 206
Dispozice a rozsáhlost komplexu budov bývalého pivovaru vedly dokonce i k takovým domněnkám, že se zde původně nacházel farní dvůr - klášter milevských premonstrátů. Nejpozději od 2. poloviny 16. století sloužil jako pivovar. Roku 1874 bylo v měšťanském pivovaře zřízeno divadlo, do nějž se vcházelo po přistavovaném železném schodišti z náměstí. Budova rovněž sloužila městským úřadům. Pivovaru dominuje kamenný portál průjezdu s bosáží a věž bývalé spilky.

 

Dům čp. 24
Nárožní patrový dům na náměstí patří k nejstarším domům, jeho historie bezpochyby zasahuje až do doby středověku. Dominantou stavby je renesanční oválný arkýř posazený na kamenné konzole ve tvaru mušle.

 

Výstražní brzdový kámen
Na cestě směrem na Č. Budějovice (Českobudějovická ulice). Před prudkým klesáním cesty sloužil jako výstraha pro formany a vozky.

 

  
Dům čp. 24 Výstražní brzdový kámen Dům čp. 206

 


Panský pivovar na Bělidle
Bývalý panský pivovar (dům čp. 101) byl založen šlechtickým rodem Buquoyů roku 1648. Zajímavé detaily: portál s renesančním kamenným ostěním, barokní štíty s volutami, původní krytá pavlač, rozsáhlý dvůr.

 

Most na Linecké (asi 17. stol.)
Dvouobloukový most přemosťuje Strádovský potok.

 

Kaplička
Barokní zděná kaplička s dřevořezbou sv. Jana Nepomuckého (z 18. století). Vnější výzdobu tvoří pilastry s korintskými hlavicemi, štít po stranách zakončený volutami.

 

  
Kaplička Panský pivovar na Bělidle Most na Linecké

 


Dům čp. 32
(Českobudějovická ulice) snad barokní či klasicistní budova z 18. století s atikovým štítem, zdobeným vázami a falešným patrem.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého
Barokní socha světce stávala původně na náměstí, na počátku II. sv. války ji postihl podobný osud jako kašnu. Tato socha byla přestěhována na starý hřbitov u kostela.

 

Hřbitov
Založen v roce 1787 (přestěhován z původního umístění u kostela). Nalézá se zde hrobka profesora vídeňské univerzity dr. Mathiase Klimesche, rodáka z Rozpoutí, rodinná hrobka Schrötterů (dnes zrestaurována novým majitelem), umrlčí komora se zvonicí z roku 1901...

Další informace - Pro turisty:
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2019  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz