Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Pro turisty
Zříceniny hradů


Pořešín

 

Asi 5 km od Kaplice, severně po řece Malši, se na skalním ostrohu nalézá zřícenina hradu Pořešín ze 13. století (hrad nechal pobořit sám jeho majitel Oldřich z Rožmberka za husitských válek). Dochovala se torza jižního paláce, druhé brány i plášťové hradby. Do hradu se vstupovalo přes dva příkopy dvěma malými předhradími.Pořešín - hrad Pořešín - zadní zeď

 

K tomuto kdysi mohutnému hradu vedou od Kaplice dvě cesty. Můžete zvolit pohodlnější přes Žďár, Pořešínec a Pořešín, kde naleznete při návsi odbočku na zeleně značenou turistickou trasu (možné s koly i autem téměř k hradu) nebo dobrodružnou stezku místy až strmými břehy podél řeky Malše, od rozcestníku na autobusovém nádraží, příp. od městského parku v Kaplici k němu vede modrá turistická značka.

 

Od léta 2012 je zde otevřeno Hradní muzeum

(expozice Hrady na Malši, exponáty archeologických nálezů, model hradu Pořešín)

 


Louzek

 

Jižně podél řeky Malše cca 7 km od Kaplice naleznete bývalý strážní hrádek Louzek. Hrad je doložený koncem 14. století, zpustl pak v rukou Oldřicha z Rožmberka, poté co mu jej synové někdejšího majitele Jana z Malovic asi ne zcela dobrovolně postoupili. Zajišťoval bezpečnost na staré zemské cestě z Čech do Rakouska. Byl tvořen předhradím zajištěným příkopem, blokem staveb okolo nevelkého nádvoří, obytnou věží propojenou s palácovými křídly. Dnes zde stojí zbytky věže a paláce, patrné je opevnění...

 

 
Louzek 1 Louzek 2

 

 

Zříceniny Louzku dosáhnete po modré značce (od autobusového nádraží v Kaplici přes Zámeček Schrötter, podél pravého břehu řeky Malše) nebo autem po E55 a pěšky od obce Zdíky po žluté značce.

 


Sokolčí

 

Východně od Kaplice v oblasti Slepičích hor leží zřícenina hradu Sokolčí, doloženého ve 14. stol. Nevelký hrad se skrývá na skalnaté ostrožně vysoko nad říčkou Černou. Zřejmě sloužil jako lovecký zámeček (leccos napovídá i přízvisko "Sokolí hrad"). Pobořen byl Oldřichem z Rožmberka. Předhradí bylo opevněné šíjovým příkopem, do tohoto příkopu vystupovala nepravidelná branská věž.
Pod zříceninou Sokolčí se nachází lezecká skála (žulová stěna pro spárové a stěnové lezení, 20 m vysoká, 70 m široká).

 

 
Sokolčí - dvorana Sokolčí - roh

 

 

Ke zřícenině Sokolčí vede z Kaplice červeně značená stezka, příp. cyklostezka 1187 (přes Blansko, severně pod Hradišťským vrchem k přehradě na Černé), k Sokolčí dorazíte také po žluté značce z Hradiště a po červené + cyklotrase 1187 z Děkanských Skalin (tato cesta nepřekonává přehradu).

 


Tvrz Tichá

 

Prvá zmínka 1360. Za Rožmberků sloužila jako sídlo purkrabí a hejtmanů. Na konci 18. století na krátkou dobu pivovarem. Částečně zachovaná je dvoupatrová plochostropá čtverhraná věž.
Dosažitelná z Kaplice po cyklostezce 1018, nebo ze Svatého Kamene (autem Kaplice - Dolní Dvořiště, Rychnov nad Malší - Svatý Kámen) po červené značce.

Další informace - Pro turisty:
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2019  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz