Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Ostatní
14. března 2017
Uzavření ulice Linecká (01.04.2017 - 31.12.2017)

Uzavření komunikace ul. Linecká od severní části náměstí (kavárna pod Věží Kaplice), včetně křižovatky „u hasičů“ v Kaplici


Vážení spoluobčané, v období cca od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 proběhne oprava kanalizačního a vodovodního řadu a teplovodu, včetně nového povrchu komunikace a přilehlých chodníků v úseku od vjezdu z ulice Novohradská na náměstí po křižovatku ul. Tržní a Dlouhá „u hasičů“. Dále rekonstrukce zasáhne do lokality Nové domovy, a to k provozovně Pavel Čížek (oprava a prodej jízdních kol), do vnitrobloku ul. Nové domovy k budově výměníku.


Z těchto důvodů nebude možný průjezd centrem města Kaplice. Komunikace bude uzavřena po etapách, vždy na nezbytně nutnou dobu dle postupu stavebních prací.


Objízdná trasa bude vedena po obchvatu města Kaplice.
Vjezd na náměstí bude zajištěn z ulice Dlouhá ulicí Pivovarskou a výjezd ulicí Masná a Kostelní.


Vjezd do lokality Nové domovy bude zajištěn z ulice Fantova okolo lékárny u polikliniky pomocí semaforů.


Parkoviště u pošty bude uzavřeno. Občané budou moci po dobu rekonstrukce bezplatně užívat parkoviště v ul. Dlouhá (zahradnictví u Bauernöpla) a odstavnou plochu u autobusového nádraží v ul. Tržní (bývalé uhelné sklady).


Autobusová zastávka na náměstí bude zrušena. Autobusová zastávka u gymnázia bude po dobu rekonstrukce přemístěna do ul. Omlenická poblíž základní školy Omlenická.


Za vzniklé obtíže se Vám předem omlouváme, stavební práce budou provedeny v  nejkratším možném termínu.


Bc. Miluše Lukšová, referent odboru správy majetku ekonomiky a školství MěÚ Kaplice


tel. 606 731 351, 380 303 162

Zobrazit všechny články rubriky:
Ostatní
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2018  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz