Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Ostatní
16. března 2017
"Konec gymnázia v Kaplici"

„Konec gymnázia v Kaplici“


Prohlášení Rady města Kaplice:


v úterý 14. 3. 2017 se na veřejnosti v našem městě objevila řada informací o budoucnosti Gymnázia, střední odborné školy ekonomické a středního odborného učiliště v našem městě, včetně informace o tom, že „gymnázium v Kaplici končí“. K tomuto vydává rada města následující prohlášení.

  • Město nebylo informováno, a ani s ním nikdo nejednal o aktuálním řešení budoucího vývoje na Gymnáziu, SOŠE a SOU Kaplice.
  • Město se plně distancuje od všech informací, které se týkají údajného zániku studijních oborů „gymnázium“ a „obchodní akademie“ na střední škole v našem městě, včetně informace o záměru uvolnit budovu Gymnázia a SOŠE v Kaplici za účelem zřízení ubytovny pro agenturní zaměstnance ve spolupráci s kaplickými firmami. Město Kaplice není původcem těchto informací a zejména lživé informace o záměru zřízení ubytovny se v žádném případě nezakládají na pravdě.
  • Město Kaplice není zřizovatelem školy, a tudíž nemůže, jakkoliv ovlivnit záměry a rozhodnutí vedení školy či jejího skutečného zřizovatele týkající se budoucího vývoje tohoto školského zařízení. Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj.
  • Město Kaplice mělo a má jednoznačný zájem na pokračování maturitních oborů, včetně gymnázia v Kaplici, a je připraveno jednat se všemi, kterým není lhostejná budoucnost a kvalita středního školství v našem městě.
  • Z výše uvedených důvodů město Kaplice svolává na úterý 21. 3. 2017 od 16:00 do sálu městského kina veřejné jednání na téma „Budoucnost středního školství v Kaplici – setrvání Gymnázia a SOŠE v budově v Linecké ulici “.

Mgr. Pavel Talíř, Mgr. Libor Lukš, Pavla Opekarová, JUDr. Vanda Kárová, Ing. Jitka Sládková, Josef Šedivý, Ing. Karel Mach.

Zobrazit všechny články rubriky:
Ostatní
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2018  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz