Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Ostatní
27. dubna 2017
Oznámení o prodeji bytových jednotek

 

Město Kaplice

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, sděluje záměr:

 

prodej jednotlivých bytových jednotek v Kaplici, Na Vyhlídce čp. 526 a 527 včetně pozemku st. p.č. 1235 jehož součástí je stavba, v k.ú. Kaplice, formou obálkové metody s minimální vyvolávací cenou

 

 

Číslo bytové jednotky

Výměra (m2)

Podlaží

Vyvolávací cena v Kč

526/17

63,57

6.

928.000,00

       

 

Číslo bytové jednotky

Výměra (m2)

Podlaží

Vyvolávací cena v Kč

527/13

56,16

5.

819.000,00

  

Zájemci o prodej bytových jednotek za daných podmínek si podají písemnou žádost na Městský úřad Kaplice v termínu do 1. června 2017 ve dvou obálkách – vnitřní označit nápisem NEOTVÍRAT – „PRODEJ BYTOVOVÉ JEDNOTKY č. XY“, ve které bude uvedena nabídka s výší kupní ceny a s adresou žadatele. Konečné rozhodnutí o prodeji bytových jednotek učiní zastupitelstvo města na základě předložených nabídek.

Zobrazit všechny články rubriky:
Ostatní
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2017  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz