Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Ostatní
6. října 2017
Oznámení o prodeji pozemků a bytových jednotek

Město Kaplice

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů sděluje záměr prodeje pozemků a bytových jednotek.


- prodej pozemku parcely KN č. 8 o výměře 365 m², jehož součástí je stavba čp. 64 a pozemku parcely KN č. 9 o výměře 128 m², jehož součástí je stavba čp. 63 vše v k.ú. Kaplice formou obálkové metody s minimální vyvolávací cenou 1.500.000,00 Kč

 

Zájemci o prodej výše uvedených nemovitostí za daných podmínek si podají písemnou žádost na Městský úřad Kaplice v termínu do 30. listopadu 2017 ve dvou obálkách – vnitřní označit nápisem NEOTVÍRAT – „PRODEJ NEMOVITOSTÍ V NOVOHRADSKÉ ULICI“, ve které bude uvedena nabídka s výší kupní ceny a s adresou žadatele. Konečné rozhodnutí o prodeji učiní zastupitelstvo města na základě předložených nabídek.


_________________________________________________________

 

 - prodej pozemku p.č. 129/1 o výměře 183 m², jehož součástí je stavba čp. 11 a pozemku p.č. 129/2 o výměře 12 m², jehož součástí je jiná stavba bez čp. v k.ú. Kaplice formou obálkové metody s minimální vyvolávací cenou 3.000.000,00 Kč

 

Zájemci o prodej výše uvedených nemovitostí za daných podmínek si podají písemnou žádost na Městský úřad Kaplice v termínu do 30. listopadu 2017 ve dvou obálkách – vnitřní označit nápisem NEOTVÍRAT – „PRODEJ NEMOVITOSTÍ V HORSKÉ ULICI“, ve které bude uvedena nabídka s výší kupní ceny a s adresou žadatele. Konečné rozhodnutí o prodeji učiní zastupitelstvo města na základě předložených nabídek.

 

_________________________________________________________- prodej pozemku p.č. 1854 o výměře 32 010 m² v k.ú. Kaplice za účelem výstavby rodinných domů dle Územní studie Kaplice – zastavitelná plocha Kaplice 12 (SAMOTY) formou obálkové metody s minimální vyvolávací cenou 8.000.000,00 Kč

 

Zájemci o prodej výše uvedeného pozemku za daných podmínek si podají písemnou žádost na Městský úřad Kaplice v termínu do 30. listopadu 2017 ve dvou obálkách – vnitřní označit nápisem NEOTVÍRAT – „PRODEJ POZEMKU SAMOTY“, ve které bude uvedena nabídka s výší kupní ceny a s adresou žadatele. Konečné rozhodnutí o prodeji učiní zastupitelstvo města na základě předložených nabídek.

 

_________________________________________________________


- prodej jednotlivých bytových jednotek – určených dle údajů katastru nemovitostí na LV č. 3967, k.ú. Kaplice; pozemek p.č. 1234/35, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Kaplice, čp. 526, 527, 528, bytový dům, formou obálkové metody s minimální vyvolávací cenou

 

 

Číslo bytové jednotky

Výměra (m2)

Velikost

Podlaží

Vyvolávací cena
v Kč

527/16

71,94

3+0

6.

997.000,00

       

 

Číslo bytové jednotky

Výměra
(m2)

 

Podlaží

Vyvolávací cena
v Kč

528/3

56,14

1+2

1.

707.000,00

  

                  

Zájemci o prodej bytových jednotek za daných podmínek si podají písemnou žádost na Městský úřad Kaplice v termínu do 30. listopadu 2017 ve dvou obálkách – vnitřní označit nápisem NEOTVÍRAT – „PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY č. XY“, ve které bude uvedena nabídka s výší kupní ceny a s adresou žadatele. Konečné rozhodnutí o prodeji bytových jednotek učiní zastupitelstvo města na základě předložených nabídek.

Zobrazit všechny články rubriky:
Ostatní
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2017  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz