Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Ostatní
23. listopadu 2017
Průzkum připravenosti obyvatelstva na případ dlouhodobého výpadku elektrické energie

Vážení spoluobčané,

 

obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci v návaznosti na výpadek elektrické energie způsobený v závěru měsíce října vichřicí Herwart. Výpadek elektrické energie může být mnohem většího rozsahu, je proto pro nás důležité získat přehled o tom, jak jsou obyvatelé Jihočeského kraje připraveni. Průzkum připravenosti obyvatelstva na rozsáhlý výpadek elektrické energie trvající více dní je součástí cvičení „Blackout 2017“, které proběhne začátkem prosince. Toto cvičení je nezávislé na proběhlé vichřici, je připravováno již od konce roku 2016.

Vyplněním jednoduchého dotazníku nám pomůžete získat přehled základních potřeb, které bude nezbytné pro občany zajistit ze strany kraje, složek IZS a dalších subjektů podílejících se na řešení vzniklé situace.

 

Vyplněné dotazníky, které pracovníci krizového řízení Krajského úřadu obdrží do 01.12.2017, budou slosovány dne 04.12.2017 na krizovém štábu kraje v rámci cvičení „Blackout 2017“. Deset výherců obdrží od Jihočeského kraje dárek.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

Dotazník je k dispozici zde.Vyplněním dotazníku pomůžete sami sobě v případě blackoutu

Zobrazit všechny články rubriky:
Ostatní
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2019  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz