Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Ostatní
28. listopadu 2017
Krampus show Kaplice 2017 – informace pro občany


Vážení spoluobčané,

 

v sobotu 16.12.2017 proběhne v Kaplici již 6. ročník „Krampus show Kaplice“.  Pořadatelem akce je společnost Production 1, a.s.

V souvislosti s přípravou a průběhem akce bychom Vás rádi seznámili se souborem dopravně bezpečnostních opatření, z nichž vyplývají různá omezení pohybu automobilů a osob zejména v centru města.

Žádáme Vás tímto o pochopení a respektování následujících opatření, pokynů a doporučení a o spolupráci s pořadateli a organizátory akce, vedoucí k zajištění bezpečnosti obyvatel Kaplice i návštěvníků akce.

 

Přehled dopravně bezpečnostních opatření:
Od čtvrtka 14.12.2017 od 6:00 – uzavření 3 stran náměstí

 • zákaz vjezdu na křižovatce ulic Linecká – Široká směr na náměstí – zábrana na polovině vozovky
 • prázdné parkoviště u Kavárny pod věží a u MÚ
 • příjezd na náměstí a možnost zaparkování pouze z ulice Novohradská do ulice Českobudějovická a Linecká – s možným krátkodobým zastavením provozu
 • přemístění zastávky „MHD“ na protilehlou stranu náměstí

 

Od čtvrtka 14.12.2017 od 18:00 do soboty 16.12.2017 do 23:00 – zákaz parkování a stání v ulicích:

 • Linecká od LŠU
 • Náměstí
 • Novohradská
 • Farské náměstí
 • Kostelní
 • Masná

Pro občany, kteří běžně v těchto místech parkují, budou po dobu zákazu parkování sloužit k zaparkování jejich vozu parkovací plochy:

 • polovina parkoviště v Dlouhé (Tržní) ulici u autobusového nádraží
 • parkoviště u Archy
 • parkovací plochy v lokalitě Bělidlo

 Od pátku 15.12.2017 od 6:00 do soboty 16.12.2017 do 23:00 – zákaz vjezdu do centra města. Zákazy vjezdu na těchto místech:

 • ulice Linecká od LŠU
 • začátek ulice Horská na křižovatce s ulicí Českobudějovická
 • vjezd na Farské náměstí z ulice Pohorská a od Blanska z Bělidla


Od pátku 15.12.2017 od 18:00 do soboty 16.12.2017 do 23:00 – zákaz vjezdu do centra města. Zákazy vjezdu a parkování na těchto místech:

 • ulice Dlouhá v obou směrech od křižovatky s ulicí Tržní a od křižovatky s ulicí Pohorská
 • horní polovina parkoviště v Dlouhé (Tržní) ulici u autobusového nádraží – možnost vjezdu na parkoviště z Tržní ulice pro občany, kteří bydlí a parkují v centru města
 • ulice Široká
 • parkoviště v ulici Tržní "u pošty"
 • parkoviště v ulici Českobudějovická "u Ševčíků"

 Od soboty 16.12.2017 od 0:00 do soboty 16.12.2017 do 23:00 – zákaz vjezdu do centra města. Zákazy vjezdu na těchto místech:

 • konec ulice Pohorská na křižovatce s ulicí Kostelní a začátek Farského náměstí ve směru z ulice Bělidlo – zamezení průjezdu vozidel Farským náměstím z ulice Pohorská a od Blanska
  • Objízdné trasy směr Blansko a Benešov nad Černou
   • pro osobní automobily – ulice Pobřežní se semafory do soboty 17.12.2017 do 12:00
   • pro osobní automobily od 12:00- Kaplice Nádraží, Pořešín, Smrhov, Blansko
 • ulice Linecká přechod „u hasičů“
  • Objízdná trasa směr Malonty a směr lokalita Pohorská a Šumavská ulice a přilehlé ulice- obchvat města Kaplice

 Od soboty 16.12.2017 od 12:00 do 22:00 – úplná uzavírka města. Zákaz vjezdu do Kaplice na těchto místech:

 • ulice Českobudějovická za zastávkou autobusů u benzínové stanice MOL.
 • u čerpací stanice na LPG na sídlišti Na Vyhlídce (nebo již sjezd u PENNY)
 • ulice Omlenická za odbočkou k obchodnímu centru Albert (nebo již sjezd u Policie ČR)
 • ulice Pohorská za kruhovým objezdem na silnici II/158 od Malont
 • ulice Linecká za odbočkou na obchvat
 • na silnici II/154 ve směru od obce Blansko od odbočky na Blanskou kotlinu
 • na silnici ve směru od obce Žďár od odbočení ke kotelně
 • z obchvatu na křižovatce s komunikací směr Zámeček

Omezte prosím v sobotu 16.12.2017 v době od 12:00 do 22:00 výjezd z města a zejména návrat do Kaplice na ty nejnutnější případy!!!

Vjezd do města bude umožněn po prokázání trvalého bydliště v OP, nebo na zvláštní povolení vydané v KIC Kaplice.

Pohyb z města bude po celou dobu bez omezení.

 Od soboty 16.12.2017 od 12:00 do 22:00 – zákaz vstupu do centra města – vstup do centra města pouze přes turnikety pro lidi se vstupenkou na Krampus show, nebo rezidentní vstupenkou podle místa bydliště a podnikání. Turnikety nebo „stopky“ (vysoký plot) budou na těchto místech:

 • ulice Linecká u LŠU a „hasičů“ – TURN 
 • konec ulice Horská na křižovatce s ulicí Linecká – STOP
 • začátek ulice Českobudějovická u Slovanu – TURN
 • začátek ulice K Malši mezi optikami – STOP
 • první vyústění ulice Pobřežní na Farské náměstí – STOP
 • vjezd a vchod na Farské náměstí od Bělidla – TURN
 • konec ulice Pohorská na křižovatce s ulicí Kostelní – STOP
 • ulice Dlouhá za přechodem u bývalé prodejny Jednoty – TURN
 • polovina parkoviště v Tržní ulici na úrovni konce bývalé tržnice – STOP
 • ulice Dlouhá na křižovatce s ulicí Tržní – STOP
 • ulice Tržní na křižovatce s ulicí Dlouhá - STOP

Obyvatelům trvale žijícím v centru města a podnikatelům, kteří zde mají své provozovny budou vydány rezidentní vstupenky podle místa bydliště a podnikání.

 Více informací o celé akci včetně přehledných mapek bude uvedeno na:

www.krampuskaplice.cz

http://www.mestokaplice.cz/

http://www.ikaplice.cz/

 

Pro informace k produkci Krampus kontaktujte pořadatele, společnost Produkce 1 na kontaktu:

 

produkce@krampuskaplice.cz

 

V případě nejasností či dotazů ohledně dopravně bezpečnostních opatření se obraťte na tyto kontakty:

mistostarosta@mestokaplice.cz, tel.: 380 303 118

info@kickaplice.cz, tel.: 380 311 388

 

 

Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení!!!

Zobrazit všechny články rubriky:
Ostatní
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2017  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz