Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Ostatní
9. ledna 2018
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2018

Vyzýváme vlastníky kulturních památek k podávání žádostí o příspěvek v rámci „Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP“ v roce 2018.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Zásady pro poskytnutí příspěvku a formulář žádosti naleznete na stránkách Ministerstva kultury, kde jsou uvedena i konkrétní opatření, na která není možno příspěvek požadovat. (https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html).

Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávané do programu obnovy památek prostřednictvím ORP v roce 2018 poskytuje pověřený pracovník obecního úřadu obcí s rozšířenou působností, Mgr. Olga Grguričová, telefon: 380 303 146, 778 767 350, e-mail: olga.grguricova@mestokaplice.cz.

Odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytují vlastníkům Ministerstvo kultury, oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území na odboru památkové péče, případně výše uvedený pracovník památkové péče příslušné obce s rozšířenou působností.

Důležitou změnou je, že Program bude administrován výhradně v jednom kole, doplňkové kolo nebude vyhlašováno a minimální procentuální spolupodíl žadatele se zvyšuje z 10% na 20%. Žádosti budou přijímány na podatelně MěÚ Kaplice pouze do 28.02.2018. Celková výše kvóty pro ORP Kaplice za rok 2018 je 874.000,-Kč.

Zobrazit všechny články rubriky:
Ostatní
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2018  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz