Doručování zásilek a důchodů klientům pozitivních na COVID 19, popř. v karanténě


 12. únor 2021

Pokud je klient pozitivní na Covid 19, příp. v karanténě:

 

DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK:

 • nabídnout klientovi uložení zásilky na pobočce, kde je úložní doba 30 dní/15 dní balíky, pokud to podmínky zásilky dovolí
 • zásilku doručit: v případě, že to podmínky zásilky dovolí, zásilku může převzít v domácnosti jiná osoba, která není Covid pozitivní, ale je v karanténě
 • informovat klienta, který je v karanténě,  aby vhodným způsobem předal informaci doručovateli o tom, že je v karanténě
 • předání zásilky v místě bydliště klientovi v karanténě: Informovat klienta o nutnosti předem informovat doručovatele o tom, že je klient v karanténě, mít nasazenou roušku a dodržovat odstup, případně připravit místo pro bezpečné odložení doručované zásilky (či osobního dokladu),  mít připravené vlastní psací potřeby     

 

DORUČOVÁNÍ DŮCHODŮ:

Důchody jsou doručovány dle standardních doručovacích podmínek.

V případě doručování na adresu uvedenou na výplatním dokladu se klient prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem vydaným v ČR.

 

Pokud klient před předáním důchodu oznámí, že je v karanténě či izolaci, bude mu tento doručen bezkontaktním způsobem:

 • Klient musí mít nasazenou roušku a dodržovat odstup,  
 • připravit místo pro bezpečné odložení doručované zásilky – důchodu a osobního dokladu,  
 • mít připravené vlastní psací potřeby.
 • Zaměstnanec ČP zkontroluje na určeném místě osobní doklad (občanský průkaz), po ověření přenechá důchod v obálce na sjednaném místě. Vše s odstupem nejméně 1,5 m.
 • Klient po převzetí důchodu podepíše vlastní tužkou převzetí a doklad zanechá na sjednaném místě.

 

Stále platí, dle Usnesení vlády, mít zakryté dýchací cesty (rouška, respirátor) jak pro doručovatele, tak pro klienty.

 • zaměstnanec ČP je vybaven respirátorem/rouška/,  (popř. brýle) jednorázovými rukavicemi, dezinfekčním přípravkem,
 • zaměstnanec ČP předává zásilku s odstupem nejméně 1,5 m, zásilku položí na dostupné místo, při tomto úkonu musí mít všechny výše zmiňované ochranné pomůcky na sobě,
 • osobní doklad může klient předložit, položit na předem určené  místo. Zaměstnanec ČP doklad zkontroluje vizuálně, nemusí na tento doklad sahat,
 • klient musí mít svoje psací potřeby,
 • zaměstnanec ČP po tomto úkonu rukavice zabalí do igelitového sáčku a vyhodí do koše, popelnice, kontejneru. Ruce si vydezinfikuje dezinfekčním přípravkem, kterým je na pochůzku vybaven,
 • zaměstnanec ČP musí dodržovat veškerá hygienická opatření. Roušky, dezinfekce rukou, odstup od klientů.