Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy


 10. únor 2022

Vážení občané,


Ministerstvo životního prostředí od 1.9.2022 zakazuje zákonem č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,  používat na vytápění kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.

Níže naleznete odkazy na dotační programy, kterými je možné spolufinancovat pořízení nového zdroje tepla a informace o správném používání spalovacího zařízení v domácnostech.


Příjem žádostí o kotlíkové dotace se předpokládá na jaře 2022.


Ivana Putzerová, Odbor správy majetku a ekonomiky, MěÚ Kaplice