Krizový štáb ORP Kaplice má za sebou další tři zasedání


 9. listopad 2020  |   Libor Lukš

Krizový štáb ORP Kaplice má za sebou další tři zasedání

V pátek 16.10. 2020 proběhlo druhé zasedání krizového štábu ORP Kaplice, jehož činnost byla obnovena v souvislosti s opětovným vyhlášením nouzového stavu v naší republice. Krizový štáb se sešel ve stejném složení jako v pondělí 5.10. 2020 a navíc byly na zasedání přizvány zástupkyně Odboru školství a mládeže a Odboru sociálních věcí a péče, protože právě jejich kompetencí se týkaly některé probírané záležitosti.


Krizový štáb se zabýval aktuální epidemiologickou situací na území ORP, včetně počtů aktuálně nakažených a hospitalizovaných. Tyto údaje jsou denně sledovány a vyhodnocovány.


Dále bylo konstatováno a připomenuto, že stejně jako při první vlně byla aktivována školská zařízení, která jsou předurčena pro péči o děti zaměstnanců pracujících u složek IZS, ve zdravotnictví, či v sociálních službách. V současné době tuto možnost využívá 12 žáků. Na základě výzvy krajského úřadu byla vybrána záložní školská zařízení.


Dalším bodem jednání bylo na základě pokynů z manuálu vydaného MV vytipovat vhodný objekt, do kterého by v případě nařízené karantény či izolace mohly být umístěny osoby bez přístřeší či osoby vykázané ze společné domácnosti. Bylo navrženo několik objektů, z nichž jeden byl nakonec vybrán a po potřebných úpravách bude připraven k případnému využití.
Krizový štáb se rovněž zabýval otázkou služeb občanům v podobě nákupů potravin, dovozu obědů či vyzvednutí léků. Bylo konstatováno, že prozatím pro poskytnutí těchto služeb mají dostatečnou kapacitu poskytovatelé sociálních terénních služeb Charita Kaplice a společnosti Ledax a ICOS. Potřebnou pomoc jsou připraveny poskytnout také pracovnice Odboru sociálních věcí a péče, na které se občané mohou v případě potřeby obrátit. Tato informace včetně kontaktů je uveřejněna na webových stránkách města.


Na závěr bylo konstatováno, že bude pořízen generátor ozónu, který bude plně využit k provádění dezinfekce určených prostor, jako jsou školy, poliklinika, prostory MÚ a podobně.


Další zasedání krizového štábu proběhla v pátek 23.10. 2020 a ve středu 4.11. 2020 ve stejném složení jako dvě předchozí. Na obou zasedáních pracovníci krizového řízení seznámili ostatní s informacemi a závěry ze zasedání krajského krizového štábu, která vždy předcházela zasedání krizového štábu ORP Kaplice.


Hlavním závěrem z obou zasedání byla nutnost seznámit občany s některými opatřeními, zejména s omezením pohybu a s povinností, kde všude je povinné nově nosit ochranné prostředky. Tyto informace byly zveřejněny na webových stránkách města a vyhlášeny v městském rozhlase.


Bylo domluveno, že bude nutné provést opatření, která zamezí vstupu mládeže do areálu Spartaku a že městská policie se zaměří na zvýšenou kontrolu, jak jsou výše uvedená opatření dodržována. Na posledním zasedání bylo konstatováno, že s dodržováním nařízených pravidel nejsou v našem městě až na malé výjimky žádné problémy, za což patří všem občanům našeho města poděkování.


Mgr. Libor Lukš, místostarosta města