My v tom Jihočechy nenecháme


 31. říjen 2022

V rámci dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II, který vyhlásil Jihočeský kraj, přijímá Městský úřad Kaplice žádosti o podporu od osob s trvalým pobytem na území města Kaplice. 


Dotací budou podpořeny rodiny s dětmi do dovršení 3 let, rodiny s dětmi pobírajícími příspěvek na péči do 8 let věku a poživatelé starobních a invalidních důchodů při splnění dalších podmínek.


Výše podpory na dítě při splnění všech podmínek činí 4 000 Kč.


V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory při splnění všech podmínek 4 000 Kč. V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.


Žádosti lze podávat osobně na Městském úřadu Kaplice, Linecká 391, 382 41 Kaplice, a to na  odboru sociálních věcí a péče (dotace pro starobní a invalidní důchodce) a na odboru školství a mládeže (dotace pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let a rodiny s dětmi pobírajícími příspěvek na péči) od 1.11.2022 nejdéle do 07.12.2022 a to vždy v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod.


Žádost musí být podána na předepsaném formuláři města Kaplice – Žádost o podporu včetně povinných příloh a to dle konkrétní situace žadatele.


Budete potřebovat:

  • potvrzení úřadu práce o konkrétních dávkách či evidenci
  • potvrzení od OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu,
  • potvrzení od zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti
  • daňové přiznání za rok 2021 (u OSVČ)

Kontaktní osoby:

Mgr. Kateřina Sklářová, odbor sociálních věcí a péče, tel. 778 445 243

Lenka Furišová, odbor školství a mládeže, tel. 380 303 186


Pokud je to možné, rezervujte si prosím předem telefonicky termín schůzky. Rádi Vám pomůžeme s vyplněním žádosti.