Noční výluky železniční přepravy (trať 196)


 27. září 2021

V  říjnu 2021 proběhnou  noční  výluky železniční přepravy na trati číslo 196 České Budějovice - Rybník s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/)