Nová vjezdová brána u Sběrného dvoru Kaplice


 9. prosinec 2021

U Sběrného dvoru Kaplice na západní straně v místě parkoviště byla vybudována nová vjezdová brána. V prosinci od 13.12.2021 bude již v provozu. Původní vjezd bude zrušen. Kontejnery na tříděný odpad umístěné u původního vjezdu budou přemístěny k nové vjezdové bráně.

Bc. Miluše Lukšová, referent odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice

tel. 380 303 162, 606 731 351