Obyvatelstvo ve statistice za rok 2020


 17. únor 2021  |   Libor Lukš

Obyvatelstvo ve statistice za rok 2020

V roce 2020 došlo k mírnému úbytku obyvatel města Kaplice. K 31.12.2020 bylo trvale hlášeno v Kaplici a v jejích osadách celkem 6 324 obyvatel, což je o 22 obyvatel méně, než tomu bylo o rok dříve. Rok 2020 tedy nenavázal na roky 2018 a 2019, kdy zaznamenalo město Kaplice spolu s jejími osadami přírůstky v počtu svých obyvatel.

Když se podíváme do historie statistiky evidence obyvatel města, zjistíme, že v roce 2010 byl celkový počet obyvatel 6656, tedy o 335 občanů více, v roce 2000 byl celkový počet obyvatel 7030, tedy o 706 občanů více než v roce 2020.

Kaplice, kde žije v současné době 5 460 obyvatel, má 10 osad, které se spolupodílejí na celkovém počtu obyvatel města Kaplice. Největší osadou je Blansko, kde žije 291 obyvatel, dále pak Pořešín se 162 obyvateli a Hubenov se 107 obyvateli. V Dobechově trvale žije 19 obyvatel, v Hradišti 42 obyvatel, v Mostkách 48 obyvatel, v Pořešinci 41 obyvatel, v Rozpoutí 71 obyvatel a v osadě Žďár 76 obyvatel. Nejmenší osadou Kaplice je Květoňov, kde trvale žije 7 občanů. Celkový součet trvale žijících obyvatel v těchto osadách je 864.

V osadách zaznamenáváme stále rostoucí trend v počtu obyvatel, například v porovnání s minulým rokem žije v osadách o 12 občanů více, oproti roku 2010 o 140 občanů více a oproti roku 2000 dokonce o 235 občanů více.

Do Kaplice a jejích osad se v roce 2020 přihlásilo k trvalému pobytu 153 nových obyvatel, odhlásilo se 166 obyvatel a přestěhovalo v rámci obce a osad 144 obyvatel. Zemřelo 78 obyvatel a narodilo se 69 dětí.

Z novorozenců převládali chlapci s počtem 38, děvčat se narodilo 31. Ve srovnání s rokem 2019 se počet nově narozených dětí zvýšil o 4.

Mezi nejoblíbenější chlapecká jména v loňském roce patřila jména jako Jakub (5x), Jan (4x), Ondřej (3x), Daniel, Adam, Filip (2x). U holčiček bylo nejčastěji vybíráno jméno Viktorie a Julie (3x), Klára, Adéla, Hana, Veronika, Magdaléna, Kristýna (2x). Ostatní jména měla zastoupení pouze 1x.

V celkovém objemu obyvatel pro Kaplici, tj. v počtu 6 324, mají stále mírnější převahu ženy nad muži. Žen s počtem 3 170 je o 16 více než mužů s počtem 3 154.

Během roku 2020 bylo uzavřeno v matričním obvodu Kaplice 47 sňatků.

 

Veškerá statistika evidence obyvatel se týká pouze občanů České republiky.

 

 

Jana Konečná, BBus., referentka odboru vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel