Otevřeno! Spolky v Kaplici získaly od města důstojné prostory pro svou činnost


 22. červen 2021  |   Libor Lukš

Otevřeno! Spolky v Kaplici získaly od města důstojné prostory pro svou činnost

Radost zavládla mezi členy kaplického spolku Hyalit, jehož hlavním tématem je vzdělávání seniorů. Dočkali se nového zázemí, kde mohou vykonávat svou činnost, scházet se a trávit společný čas. Ve čtvrtek 17. června totiž město oficiálně otevřelo prostory, které mají sloužit místním spolkům. Nachází se v objektu v areálu střední školy v ulici Linecká.

„Kdysi se v této místnosti konaly maturity, ostatně sám jsem ji tady skládal,“ usmívá se místostarosta Kaplice Libor Lukš. „Moc mě těší, že se do nevyužitých prostor, které jsme museli kompletně zrekonstruovat, vrací život. Členové našich kaplických spolků si tak pěkné zázemí bezesporu zaslouží.“

Mileně Sobolové, předsedkyni spolku Hyalit, město splnilo letitý sen. „Už když jsme začínali před devíti lety, jsem měla vizi, že bychom takové zázemí potřebovali. Nemohli jsme ale nic vhodného nalézt. Pak jsme jednoho dne zjistili, že je tady v areálu gymnázia prázdný objekt, který by mohl být ideální. Město bylo ochotné a dalo vzniknout úžasnému prostoru pro 50 lidí, přičemž součástí je i kuchyňka. Máme štěstí, že zahajujeme, jakožto iniciátoři, provoz tohoto místa,“ říká předsedkyně Hyalitu.

„Budova byla zchátralá, troufám si říct, že jsme z ní vytvořili místo důstojného setkávání,“ navazuje na její slova starosta Kaplice Pavel Talíř. „Děkuji paní Sobolové, že se o vznik nového zázemí pro spolky zasadila. Všem přeji, ať jsou zde spokojení.“

Slavnostního otevření, jehož součástí bylo i vystoupení žákyně místní základní umělecké školy, se mimo jiné zúčastnili radní města a pozvání přijal také poslanec Jan Bartošek, který obecně vyzdvihl činnost spolků. „Jsem moc rád, že se město Kaplice stará, že vám umožnilo tyto pěkné prostory, abyste se měli kde potkávat,“ řekl přítomným.

„V našem městě působí i další seniorské spolky, také pro ně jsou nové prostory určeny. Pokud se další zájemce objeví, bude nutné po vzájemné dohodě stanovit pravidla a řád, podle kterých bude spolkovou místnost moci využívat více subjektů,“ uzavírá Libor Lukš.

Text a foto Václav Votruba