Oznámení o přistavení velkoobjemových kontejnerů


 1. říjen 2021

Město Kaplice oznamuje, že v měsíci říjnu 2021 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery v níže uvedených osadách:

 

  • Pořešín, Pořešínec, Žďár               pátek   8.10. - pondělí 11.10.
  • Rozpoutí, Hubenov, Hradiště         pátek 15.10. - pondělí 18.10.
  • Mostky, Dobechov, Blansko           pátek 22.10. - pondělí 25.10.

 

Do kontejnerů je zakázáno vhazovat vytříděný papír, plast a sklo, sádrokarton, pneumatiky, elektrospotřebiče, baterky a nebezpečné odpady (např. různé obaly od škodlivin, zbytky barev, laků a olejů, olejové filtry, eternit) - tyto odpady lze bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v Kaplici.

 

Elektrospotřebiče a zářivky můžete umístit vedle velkoobjemových kontejnerů nebo je bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v Kaplici.