Oznámení o pronájmu nebytových prostor


 18. leden 2023

Město Kaplice sděluje záměr pronájmu části nebytových prostor v Kaplici, ul. Náměstí, stojících na pozemku p.č. st. 51, jehož součástí je stavba čp. 206, k.ú. Kaplice. Jedná se o dvě místnosti v 1. patře o celkové výměře 36,46 m² se společným sociálním zařízením (do 31.10.2022 ošacovací středisko Českého červeného kříže).


Pronájem se schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného dle Směrnice pro výpočet nájemného z pronájmu nebytových prostor.