Porucha na parovodu


 25. květen 2021

V časných ranních hodinách došlo k poruše na parovodu v lokalitě mezi supermarketem Penny market a Základní škola Fantova. Porucha byla způsobena vadou materiálu.

Intenzivně pracujeme na odstranění vzniklé závady.  Vzhledem k tomu, že se dodací lhůty náhradních dílů počítají řádově v týdnech, může se jeho oprava z tohoto důvodu prodloužit.

Únik páry se nijak neprojeví ve vyúčtování a ceně tepla.


Vedení Města Kaplice a TS Kaplice, s.r.o.