Stavební práce na komunikaci - ul. Masná a Dlouhá v Kaplici


 29. září 2021

Vážení spoluobčané,

v období od 04.10.2021 do 21.12.2021 proběhne realizace přípojky pro rozvod centrálního zásobování teplem v části ulic Masná a Dlouhá v Kaplici. V tomto období dle postupu stavebních prací dojde k uzavírce komunikace a části přilehlých chodníků v úseku ulice Masná po křižovatku s ulicí Dlouhá, od č.p. 199 po č.p. 206. Stavební práce se budou týkat výkopových prací pro uložení rozvodů tepla, uložení teplovodní přípojky a opětovného uložení zámkové dlažby chodníků a úpravy plochy komunikace.

Za vzniklé obtíže se Vám předem omlouváme. Stavební práce budou provedeny v nejkratším možném termínu.

 

Aleš Komenda, referent odboru správy majetku a ekonomiky Kaplice

tel. 724 027 670, 380 303 164