Studie „ GGP – Současná česká rodina“


 23. listopad 2020

Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o mezinárodním výzkumu, který by měl probíhat na území našeho města. Výzkum se týká rodiny jako takové, co si lidé o rodině myslí, co se v posledních letech změnilo a co plánují.


S ohledem na aktuální epidemii Covid-19 se upouští od dotazování v domácnostech a nahrazuje se online variantou. Průzkum bude prováděn s maximální opatrností vzhledem k současné epidemiologické situaci. Na určených adresách dle náhodného výběru určený tazatel pouze zjistí jména konkrétní domácnosti. Na základě získaných jmen následně budou obeslány vybrané domácnosti instrukcemi, jak se zúčastnit dotazování.


Těmito řádky si Vás dovoluji informovat o tom, že se na území města budou v následujících týdnech pohybovat pracovníci agentury SC&C. Tento projekt je součástí výzkumného programu Generations and Gender Programe (GGP). Informace z projektu jsou cenným zdrojem dat pro sociální vědy, ekonomy, epidemiology, medicínský výzkum a další oblasti, které se bez dat neobejdou. Studie je financována z projektu „Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky“. S veškerými informacemi, které respondenti poskytnou, bude nakládáno v souladu s nařízením EU o GDPR. Na projektu se podílí Karlova univerzita Praha, Masarykova univerzita Brno a SC&C.


V případě jakéhokoliv zájmu je možno navštívit webové stránky:

https://ggp-cz.fss.muni.cz


Talíř Pavel starosta