Šumavská a Polní - kanalizace


 19. listopad 2021

V období od 15.11. - 15.12.2021 budou probíhat stavební práce na stavbě "Šumavská a Polní - kanalizace". V tomto období nebude umožněn průjezd a průchod pro pěší. 

Prosíme o ohleduplnost a trpělivost.


Bc. Miluše Lukšová, referent odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice, tel.: 380 303 162, 606 731 351.