Údržba a kácení stromů a keřů


 9. prosinec 2021

Na základě žádostí občanů města Kaplice bude v prosinci 2021 probíhat údržba a kácení stromů a keřů v okolí chodníků na sídlišti Na Vyhlídce a sídlišti Míru. V některých místech stromy a keře zarůstají do chodníků a zužují průchod chodců, dále zarůstají do parkovacích stání a někde zastiňují i byty. Vzhledem k stáří a rozloze korun dřevin již nelze efektivně současně udržovat estetický vzhled a průchodnost chodníku. Odstraněné stromy a keře budou průběžně nahrazeny novou náhradní zelení s vhodnějším umístěním a vhodnějším druhovým složením.


Prosíme o ohleduplnost a trpělivost. 


Bc. Miluše Lukšová, referent odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice

tel. 380 303 162, 606 731 351