Ukazatele rychlosti v Hradišti, nové kontejnerové stání v Linecké ulici a úpravy objektu knihovny v Blansku.


 18. listopad 2020  |   Libor Lukš

Ukazatele rychlosti v Hradišti, nové kontejnerové stání v Linecké ulici a úpravy objektu knihovny v Blansku.

Na posledním jednání rady města, které se uskutečnilo v pondělí 2.11. 2020 byla schválena realizace těchto akcí.


Do osady Hradiště budou dodány a osazeny orientační ukazatele rychlosti projíždějících vozidel, které by měly přispět k bezpečnějšímu provozu na hlavní komunikaci ve směru na Benešov nad Černou. K osazení ukazatelů dojde na podnět občanů této osady, kteří opakovaně a oprávněně poukazovali na velmi časté nedodržování povolené rychlosti vozidel projíždějících touto osadou.


Dále rada města schválila realizaci opravy a rozšíření kontejnerového stání v Kaplici v ulici Linecká u čp. 847. Na stávajícím stání pro kontejnery je prostor pouze pro dva kontejnery a rozšířením stávajícího kontejnerového stání dojde k navýšení počtu kontejnerů na celkem 5 kusů, zejména o kontejnery sloužící pro ukládání tříděného odpadu.


Radost především obyvatelům Blanska by mělo přinést schválení stavebních úprav objektu knihovny v této obci. V rámci těchto úprav bude obnovena hydroizolace budovy, budou opraveny vnitřní omítky, stropy a dlažby a v potřebné míře budou realizovány i instalatérské a topenářské práce. Vnitřní prostory knihovny pak budou vybaveny novým nábytkem a tato pobočka knihovny v Kaplici pak nabídne velmi pěkné a důstojné prostředí plně odpovídající potřebám svých návštěvníků. K realizaci těchto oprav bylo přistoupeno i díky opatřením zavedeným proti šíření nemoci covid 19, kdy není knihovna v provozu. Nezbývá než si přát, aby tato opatření byla odvolána ideálně v době, kdy bude ukončena realizace úprav a návštěvníci knihovny si mohli začít užívat nových prostor co nejdříve.