Vrácení vratitelných přeplatků v hotovosti


 28. červen 2021

Městský úřad Kaplice, jako správce místních poplatků, tímto informuje poplatníkyže v souladu s §155a, odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, lze vrátit vratitelný přeplatek vzniklý na místním poplatku za odpad a na místním poplatku ze psů v hotovosti, pokud jeho výše nepřesahuje  1 000,- Kč.


Přeplatek bude vrácen na základě písemné žádosti poplatníka,  pokud je možné v souladu se zákonem žádosti vyhovět, na pokladně MěÚ Kaplice (leden-duben) anebo v kančeláři č. 307 MěÚ Kaplice po zbytek roku.


OSME, za oddělení poplatků - Ludmila Marková, Jana Krajňáková, DiS.