Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - sociální pracovník


 22. září 2021

Dne 22.9.2021 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice sociální pracovník - odbor sociálních věcí a péče

Výběrová komise vyhodnotila došlé přihlášky a na základě ústních pohovů se shodla a vybrala pana Jana Paťhu s nástupem 01.10.2021. 

Vybranému žadateli přejeme mnoho pracovních úspěchů.

Ing. Lukáš Bodnár