Výluky ČD


 17. červen 2022

Informujeme Vás, že v červenci 2022 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 195 a 196 s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

 

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Na základě těchto skutečností Vás prosíme o informování vašeho obyvatelstva.


České dráhy, a. s., OŘOD Západ

Skupina územní celek I

Nádražní 156/12, 370 21 České Budějovice M +420 725 591 222 troup@gr.cd.cz www.cd.cz

 


196