Výstavba nové sportovní haly je ve své polovině.


 3. květen 2022  |   Libor Lukš

Výstavba nové sportovní haly je ve své polovině.

Výstavba nové sportovní haly je ve své polovině.

Zhruba ve své polovině je výstavba nové sportovní haly na Bělidle. Díky relativně příznivým podmínkám v zimním období pokračuje výstavba nové haly podle původních plánů. V současné době se blíží dokončení prací na hrubé stavbě, které na podzim započaly vyhloubením výkopů a vybudováním základů stavby, a i přes zimní období pokračovaly položením základové desky, vyzděním obvodových stěn a příček a osazením stropních panelů na objektu, ve kterém se bude nacházet malá tělocvična a šatny se sociálním zázemím pro sportovce. Do konce měsíce dubna budou oba objekty nové haly kompletně zastřešeny a následně budou pokračovat již započaté řemeslné práce uvnitř objektů.

V rámci pravidelných kontrolních dnů se již s dodavatelem intenzivně pracuje na zajištění vnitřního vybavení haly, tak aby všichni její uživatelé měli ideální podmínky pro své sportovní vyžití. Nezbývá než věřit, že nelehká situace na trhu se stavebními materiály ovlivněná mezinárodní situací nijak zásadně neovlivní průběh stavby a ta bude dokončena v plánovaném termínu.