Výstavba nové sportovní haly v Kaplici byla zahájena


 27. říjen 2021  |   Libor Lukš

Výstavba nové sportovní haly v Kaplici byla zahájena

Výstavba nové sportovní haly v Kaplici byla zahájena

 

Podepsáním smlouvy o dílo se zástupci dodavatele, kterým je společnost EDIKT a.s., byla dnem 30. 9. 2021 zahájena výstavba nové víceúčelové sportovní haly „Bělidlo“.

Cena díla, která vzešla z výběrového řízení je 54.567.814,15 Kč bez DPH a předpokládaný termín dokončení stavby je 30. 9. 2022. Novostavba víceúčelové sportovní haly Bělidlo je financována z rozpočtu města Kaplice a je podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 30 milionů Kč z programu: Podpora rozvoje regionů 2019+

V současné době je stavba vytýčena, probíhají výkopové práce pro založení stavby, dochází k napojení na sítě a do konce měsíce listopadu by měla být položena základní deska. Na průběh dalších prací pak bude mít zásadní vliv jaké bude počasí v zimních a jarních měsících.

O průběhu prací budete nadále informováni na webových stránkách a na Facebooku města Kaplice formou fotogalerie zaznamenávající průběh stavby.

 

Mgr. Libor Lukš