Výzva občanům


 23. říjen 2020

Vážení spoluobčané,

 

vyzýváme Vás k dodržování všech vládních nařízení.

Zejména upozorňujeme, že na veřejnosti je možné se pohybovat v počtu nejvýše dvou osob a zachovávat s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, tyto odstupy dodržujte i ve všech prodejnách či na poště.

Omezte svůj pohyb a kontakty s ostatními na nezbytně nutné minimum.

Používejte ochranu dýchacích cest.

Nad dodržováním všech platných opatření bude policie vykonávat zvýšený dohled.

 

Děkujeme, že dodržujete stanovená pravidla a pomáháte tak chránit sebe i své okolí.