Zahájení rekonstrukce ul. Generála Fanty – I.etapa


 28. červen 2024  |   Michaela Štěpánková

Městský úřad Kaplice, odbor správy majetku, přináší informace k rekonstrukci ulice Generála Fanty. Tato rekonstrukce na čas omezí pohyb v lokalitě kolem škol a polikliniky, ale je nezbytná zejména z důvodu kompletní obnovy vodohospodářských sítí. Do budoucna pomůže také ke zvýšení bezpečnosti chodců.

Tato etapa stavebních úprav bude probíhat v úseku od kruhového objezdu v ul. Linecká po křižovatku před ZŠ Gen. Fanty a to v období od 1.7.2024 do 30.4.2025. V rámci rekonstrukce dojde nejprve ke kompletní výměně vodovodu a kanalizace, včetně přípojek. Tyto sítě jsou již v havarijním stavu a jejich obnovou se zkvalitní dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod (splaškových i dešťových). Dále bude kompletně opraveno veřejné osvětlení a veškeré povrchy komunikace včetně chodníků. Rekonstrukcí komunikace dojde ke zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti především chodců. Dojde ke zvýšení počtu parkovacích stání a k vytvoření bezpečnějšího příchodu ke školám.

Komunikace je navržena jako zklidněná místní komunikace zóna 30. Celý projekt je řešen se zřetelem na bezpečnost účastníků provozu, především chodců. Zpomalovací široké prahy, dostatečná šířka cest pro pěší a jiné zpomalovací prvky jsou povinnou součástí řešení.

Nově bude upraven prostor mezi bytovými domy, včetně místa pro tříděný odpad. V rámci stavby budou odstraněny jalovce v plošné výsadbě, které budou nahrazeny a doplněny výsadbou 281 ks keřů a 3 ks listnatých stromů. Řešeným prostorem prochází velké množství inženýrských sítí, což značným způsobem omezuje výsadbu stromů s určitým kompozičním záměrem.

Ing. Miroslava Štiková a Marika Laisková, odbor správy majetku, město Kaplice

Obrázek1