Zubař bude!


 3. březen 2022  |   Libor Lukš

Zubař bude!

Kaplice se stejně jako další města potýká s nedostatečnou kapacitou zubařské péče pro své občany. Opakovaně byla vypsána výběrová řízení na nového stomatologa. Ta nebyla úspěšná.

V roce 2021 se proto ustavila pracovní skupina ve složení: zdravotní sestra Eva Zemánková, Pavla Opekarová, JUDr. Vanda Kárová a Mgr. Pavel Janota. Ve spolupráci s vedením města se po několika jednáních společnými silami podařilo najít nového zubaře. Ten již nyní vykonává svou praxi v Českém Krumlově a je ochoten rozšířit péči pro další pacienty, a to i v našem městě.  

Předpokladem pro to však je, že město na své náklady vybuduje a vybaví novou zubařskou ordinaci tak, aby zde mohla být vykonávána komplexní zubařská péče. Nová ordinace by měla být vybudována v budově bývalých jeslí u městského parku a částku potřebnou na rekonstrukci stávajících prostor a následné vybavení ordinace musí projednat a schválit zastupitelstvo města v podobě rozpočtové změny. Následně musí být vyhlášena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce a na dodavatele vybavení ordinace.

Po vybudování a vybavení nové ordinace a „zasmluvnění“ zubařské péče s pojišťovnou pro kaplické pacienty začne nový zubař v Kaplici registrovat nové pacienty a ordinovat. Do té doby bude od března nový zubař v Českém Krumlově pečovat i o kaplické pacienty, kteří potřebují akutní péči z důvodu bolesti.

Financování rekonstrukce zubařské ordinace z vlastních zdrojů města je v současné době, vzhledem k nedostatku zubařů, jediná reálná možnost, jak zajistit dostupnost zubařské péče pro občany Kaplicka. Obdobně, jako Kaplice, postupují při řešení tohoto problému i další města. Za pracovní skupinu: Opekarová, Kárová, Janota

Kontakt na nového zubaře (pouze pro akutní zákroky – bolest): MUDr. Sergii Trach, tel.: 702 877 110, sídlo: POLIKLINIKA ČESKÝ KRUMLOV, s.r.o., T.G. MASARYKA 205, LATRÁN, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV