Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Město Kaplice
MAP rozvoje vzdělávání ORP Kaplice

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

VIZE


Na území ORP Kaplice jsou dostupné a vstřícné školy, které děti rády navštěvují a které slouží i pro další mimoškolní vzdělávání dětí a místní komunity. Učitelé jsou spokojeni a dále rozvíjí své schopnosti. Na území ORP je poskytována kvalitní péče specialistů v oblasti výchovy a vzdělávání. Aktivní partnerství mezi školami, jejich zřizovateli a dalšími subjekty zvyšuje kvalitu vzdělávání a všestranně připravuje žáky pro život.


Od června 2016 se začal realizovat projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Kaplice, který je spolufinancován Evropskou unií (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000709).


Projekt podpoří spolupráci, komunikaci a budování partnerství mezi všemi, kdo ovlivňují vzdělávání na Kaplicku. Vzniklá partnerství přispějí k naplnění cíle projektu, kterým je zlepšit kvalitu vzdělávání v místních mateřských a základních školách, včetně rozvoje dalších služeb na podporu vzdělávání dětí. Během projektu, který realizuje Místní akční skupina Pomalší o.p.s., bude dále vytvořen strategický dokument pro řešení oblastí včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

 

Webové stránky projektu a další informace: www.mapvzdelavani.cz

[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2018  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz