Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Ostatní
15. března 2017
Prodej bytových jednotek v Kaplici, Na Vyhlídce 526, 527 a 528

Město Kaplice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, sděluje záměr:


Prodej jednotlivých bytových jednotek v Kaplici, Na Vyhlídce čp. 526, 527 a 528 včetně pozemku st. p.č. 1235 jehož součástí je stavba, v k.ú. Kaplice, formou obálkové metody s minimální vyvolávací cenou.

 

 

Číslo bytové jednotky

Výměra (m2)

Podlaží

Vyvolávací cena v Kč

526/5

60,85

2.

807.000,00

526/17

63,57

6.

928.000,00

       

 

Číslo bytové jednotky

Výměra (m2)

Podlaží

Vyvolávací cena v Kč

527/3

60,60

1.

804.000,00

527/4

63,03

2.

794.000,00

527/13

56,16

5.

819.000,00

  

              

Číslo bytové jednotky

Výměra (m2)

Podlaží

Vyvolávací cena v Kč

528/6

56,14

2.

745.000,00

    

Zájemci o prodej bytových jednotek za daných podmínek si podají písemnou žádost na Městský úřad Kaplice v termínu do 13. dubna 2017 ve dvou obálkách – vnitřní označit nápisem NEOTVÍRAT – „PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY č. XY“, ve které bude uvedena nabídka s výší kupní ceny a s adresou žadatele. Konečné rozhodnutí o prodeji bytových jednotek učiní zastupitelstvo města na základě předložených nabídek.

 

Zobrazit všechny články rubriky:
Ostatní
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2018  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz