Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Ostatní
21. listopadu 2018
Sociální služby na Kaplicku

Vážení čtenáři,


dovolte, abych Vám jménem celého týmu komunitního plánování a všech pracovních skupin předala několik informací o tom, co se v současné době v souvislosti poskytováním sociálních služeb na Kaplicku děje.                                                                                               

Jednou z cest, jak na místní úrovni realizovat sociální služby tak, aby co nejvíce odpovídaly místním poměrům a potřebám občanů, je tzv. komunitní plánování sociálních služeb. Díky této metodě je pravidelně reflektován současný stav poskytovaných sociálních služeb pro děti a mládež, seniory a zdravotně postižené občany a osoby v krizi. Cílem komunitního plánování je vytvoření optimální sítě sociálních služeb na míru, které budou pro občany dostupné, kvalitní a budou odpovídat jejich potřebám.

Na tvorbě komunitního plánu se v současné době podílejí tři pracovní skupiny sestavené z řad odborníků i široké veřejnosti. Každá z těchto pracovních skupin se soustřeďuje na sociální služby pro tři již zmíněné cílové skupiny (děti a mládež, senioři a zdravotně postižení, osoby v krizi). 

Jedním ze způsobů, jak občany zapojit do tvorby sociálních služeb a zjistit, zda vůbec mají přehled o sociálních službách poskytovaných v jejich okolí, je anketa. Protože bývá tato technika sběru dat neoblíbená, byla pracovními skupinami vytvořena tak, aby byla srozumitelná a jednoduchá. Pokud máte zájem zapojit se do procesu tvorby sítě sociálních služeb na Kaplicku, anketa je veřejně dostupná na sběrných místech - Městská knihovna, Odbor sociálních věcí a péče MěÚ Kaplice (kancelář č. 204), Úřad práce - Oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi (kancelář č. 11), Podatelna MěÚ Kaplice. Dále je možné anketu vyplnit a odeslat v elektronické podobě prostřednictvím odkazu (https://www.survio.com/survey/d/K9V1O5L3H9L5F4R6T ), který je dostupný na webových stránkách www.mestokaplice.cz.

Protože se často setkáváme s názorem, že občané nemají příliš přehled o tom, jaké sociální služby jsou na jejich území poskytované, budou v následujících číslech zpravodaje představeny jednotlivé sociální služby se zaměřením na různé cílové skupiny.

 

Všem, kteří mají zájem aktivně se zapojit do procesu komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Kaplice a vyplní jednoduchou anketu, děkujeme.

 

 

 

Za tým komunitního plánování

Mgr. Hana Smejkalová

Zobrazit všechny články rubriky:
Ostatní
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2019  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz