Městská policie Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz/mestska-policie

13. prosince 2018
ZÁBAVNÁ FORMA PREVENCE KRIMINALITY – „JAK NENALETĚT NEKALÝM PRAKTIKÁM“

Dne 1.11.2018 se v Městském divadle v Českém Krumlově uskutečnilo představení   divadelní skupiny PNUTÍ, které bylo určeno především pro seniory. Představení obsahovalo hrané scénky vycházející z konkrétních případů řešených v minulosti policií. Tyto scénky byly vždy doplňovány specialisty z Policie ČR a Městské policie o odborné komentáře a poučení do budoucna. V průběhu  představení docházelo i k vzájemné diskusi mezi účinkujícími a diváky, kteří přinášeli i své zkušenosti a postřehy. Toto představení bylo připravováno členy komise prevence kriminality MěÚ Kaplice již v průběhu roku 2018, jako jiná netradiční a zábavnější forma prevence. Na spolupráci jsme se dohodli s Městskou policií v Českém Krumlově a Kaplici. Uvedené scénky a náplň představení jsme ladili s herci v rámci schvalovacího řízení  ve Školním policejním středisku v Lišově.  Celou akci v Českém Krumlově podpořil svou účastí i krajský policejní mluvčí mjr. Mgr. Jiří Matzner. Musím poděkovat  vedoucímu strážníkovi MP Kaplice p. Grigovi, který se bravurně zhostil funkce odborného konferenciéra. Podporu celé akci vyslovil i starosta města Kaplice Mgr. Pavel Talíř, který se uvedené akce také osobně zúčastnil. Pro zájemce  uvedeného představení poskytlo Město Kaplice  bezplatnou autobusovou dopravu. Závěrem bych uvedl, že toto pilotní představení přineslo své ovoce, o čemž svědčí i celkem hojná účast, jak z Kaplicka, tak i z Českokrumlovska.  Do budoucna se budeme v rámci prevence a možností pokoušet o nové aktuálnější pokračování tohoto představení. Závěrem bych chtěl ještě poděkovat vedení Městského divadla v Českém Krumlově za bezplatné poskytnutí divadelního sálu a podporu celé akce.

 

 

 

                                                                                                                                                                                Bc. Jiří Kolín

                                                                                                                                                             předseda komise prevence kriminality

 

[ Úvodní stránka Městské policie ]    [ Úvodní stránka Kaplice ]    [ Vytisknout ]
 
Copyright © 2014 - 2019  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz