Vyhlášky, nařízení a směrnice

Vyhlášky města Kaplice

 

Soubor ke stažení (PDF)6-2002 OZV, kterou se ruší OZV č. 2-1995 o provozu jeslí a

                 úhradě poplatku stravného

 

Soubor ke stažení (PDF)3-2003 OZV, která ruší OZV č.1-1995, 2-1996, 1-1998, 1-1999 

 

Soubor ke stažení (PDF)2-2005 OZV, kterou se ruší OZV č. 1-1996, 1-2000, 4-2000 


3-2005 o městské policii

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPO7RS45IK3CV3I

 

Soubor ke stažení (PDF)4-2007 OZV, kterou se ruší OZV č. 1/2007 o čistotě ulic a jiných

                 veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

 

Soubor ke stažení (PDF)1-2008 OZV o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPXSEYI5YQ77AE6


Soubor ke stažení (PDF)3-2008 OZV, kterou se mění OZV č. 3-2005 o městské policii

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPKKCA7ZT4KJYKK


Soubor ke stažení (PDF)4-2008 OZV o dani z nemovitosti

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPP2R55S3BS2Z7BE


Soubor ke stažení (PDF)2-2013 OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

                při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb

                na veřejných prostranstvích

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPWBPL7UX6XXPZC


Soubor ke stažení (PDF)1-2015 OZV o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku


Soubor ke stažení (PDF)2-2015 OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

 

Soubor ke stažení (PDF)1-2016 OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství


Soubor ke stažení (PDF)4-2017 OZV, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPDKZVETZCU56WG


Soubor ke stažení (PDF)1-2018 OZV o regulaci provozování hazardních her

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPP3M4MO3GPKZEP2


Soubor ke stažení (PDF)2-2018 OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 1-2009 o ochraně vnejšího ovzduší


Soubor ke stažení (PDF)4-2018 OZV Požární řád města Kaplice

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPP6F4ZEDVMARICY


Soubor ke stažení (PDF)2-2019 OZV města Kaplice, kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPIZ2YTTRIXB6NY


Soubor ke stažení (PDF)4-2019 OZV o nočním klidu

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPP3G57NAG6SQCHQ


Soubor ke stažení (PDF)5-2019 OZV k regulaci provozní doby pohostinských zařízení

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPCUUJFTWQ4T4XI


2-2021 OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Kaplice

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPLYBZNZLH54NF6


3-2021   OZV o místních poplatcích 

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPXYBT7OM7WHKB4


5-2023 OZV města Kaplice, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě  Kaplice  a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPVM2FADSAJQ6Y2


6-2023 OZV k zabezepčení místních záležitostí veřejného púořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPP247YEEGUNIX3I


7-2023 OZV o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti úřístupných sportovních a  kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPEWMI6YE4YMI4A


8-2023 OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPUDBPCF4KEKFC4


9-2023 OZV k regulaci provozní doby pohostinských zařízení

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPBHLHREDA7WMOU


10-2023 OZV o místních poplatcích

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPP5UER3SYPC2GBW


12-2023 OZV o nočním klidu

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPT4WKUXOE7H7HSNařízení Rady města1-2022 Nařízení, kterým se zrušuje nařízení č. 1/2011, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel na území města

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPVFGPANUON6L4I


1-2023 Nařízení, kterým se zrušuje nařízení města Kaplice č. 1/2016, O placeném stání silničních motorových vozidel

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPHZSOTQBHUBKJQ


2-2023 Nařízení, kterým se zrušuje nařízení města Kaplice č. 2/2016, Pravidla pro povolení zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP (zvlášť těžké postižení), ZTP/P průkazu (zvlášť těžké postižení s průvodcem)

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPWEMQCO2MDTTOK


3-2023 Nařízení, kterým se zrušuje nařízení města Kaplice ze dne 19.7.2012 stanovující výši úhrad ze některé úkony Městské Policie

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPTA7USWKMYI3ZW


4-2023 Nařízení, o placeném stání silničních motorových vozidel

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPEBHFY2DE3KFXU


11-2023 Tržní řád města Kaplice

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPP5ZJHXEFAEEEIW


Provozní řád města

Jednací řádySměrnice