Vyhlášky, nařízení a směrnice

Vyhlášky města Kaplice

 

Soubor ke stažení (PDF)6-2002 OZV, kterou se ruší OZV č. 2-1995 o provozu jeslí a

                 úhradě poplatku stravného

 

Soubor ke stažení (PDF)3-2003 OZV, která ruší OZV č.1-1995, 2-1996, 1-1998, 1-1999 

 

Soubor ke stažení (PDF)2-2005 OZV, kterou se ruší OZV č. 1-1996, 1-2000, 4-2000 

 

Soubor ke stažení (PDF)4-2007 OZV, kterou se ruší OZV č. 1/2007 o čistotě ulic a jiných

                 veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

 

Soubor ke stažení (PDF)1-2008 OZV o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě


Soubor ke stažení (PDF)3-2008 OZV, kterou se mění OZV č. 3-2005 o městské policii


Soubor ke stažení (PDF)4-2008 OZV o dani z nemovitosti


Soubor ke stažení (PDF)2-2012 OZV o komunitním kompostování, kterou se stanoví systém

                kompostování a způsob využití zeleného kompostu

                k údržbě a obnově veřejné zeleně


Soubor ke stažení (PDF)2-2013 OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

                při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb

                na veřejných prostranstvích


Soubor ke stažení (PDF)1-2015 OZV o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku


Soubor ke stažení (PDF)2-2015 OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

 

Soubor ke stažení (PDF)1-2016 OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství


Soubor ke stažení (PDF)4-2017 OZV, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol


Soubor ke stažení (PDF)1-2018 OZV o regulaci provozování hazardních her


Soubor ke stažení (PDF)2-2018 OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 1-2009 o ochraně vnejšího ovzduší


Soubor ke stažení (PDF)4-2018 OZV Požární řád města Kaplice


Soubor ke stažení (PDF)1-2019 OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odsstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kaplice


Soubor ke stažení (PDF)2-2019 OZV města Kaplice, kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol


Soubor ke stažení (PDF)3-2019 OZV o místních poplatcích


Soubor ke stažení (PDF)4-2019 OZV o nočním klidu


Soubor ke stažení (PDF)5-2019 OZV k regulaci provozní doby pohostinských zařízení


Nařízení Rady města


Soubor ke stažení (PDF)1-2011 Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za nucené

     odtahy silničních vozidel na území města

 

Soubor ke stažení (PDF)1-2016 Nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel


Soubor ke stažení (PDF)2-2016 Nařízení Pravidla pro povolení zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP, ZTPP průkazu
Provozní řád městaSoubor ke stažení (PDF)Řád veřejného pohřebiště, platnost od 01.09.2020Jednací řádySměrnice