Hlavní stránka MPOdchycený pes

Odchycený pes


 3. září 2022


Dne 03.09.2022 byl v ranních hodinách hlídkou MP Kaplice v ulici Polní v Kaplici odchycen níže uvedený pes:


- kříženec, černé barvy s bílou náprsenkou, bez evidenční známky a elektronického čipu


Majitel psa nebyl zjištěn a z tohoto důvodu byl pes dne 03.09.2022 převezen do smluvního zařízení města Kaplice k umístění. Telefonický kontakt na provozovatele smluvního zařízení je: 777 214 680.


Dne 03.09.2022 byl pes předán majiteli.


Bc. Martin Griga

MP Kaplice


Odchycený pes

Odchycený pes


 18. květen 2022


Dne 17.05.2022 ve 14:15 hod. byl na sídlišti na Vyhlídce v Kaplici nalezen uvázaný níže uvedený pes:


- kříženec Čivavy, bílo-hnědé barvy, bez evidenční známky či čipu


Místním šetřením se nepodařilo ustanovit majitele zvířete. Z tohoto důvodu byl pes umístěn do smluvního zařízení města Kaplice: útulek pro opuštěná zvířata Animal Rescue České Budějovice.

V tomto zařízení si svého psa může majitel vyzvednout nebo si jej zde mohou prohlédnout případní zájemci o osvojení. Kontaktní osobou je Vladimír Kössl (majitel a provozovatel Animal Rescue). Telefonní spojení na jeho osobu je: 777 214 680.


Pes již byl umístěn k novému osvojiteli.


                                                                          Bc. Martin Griga

                                                                   vrchní strážník MP Kaplice


PREVENCE (PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU, TRESTNÝ ČIN, PŘESTUPEK, KYBERŠIKANA)

PREVENCE (PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU, TRESTNÝ ČIN, PŘESTUPEK, KYBERŠIKANA)


 3. únor 2022


Naše škola měla možnost, díky dlouhodobé spolupráci, opět přivítat vedoucího strážníka Bc. Martina Grigu. Žáci prvního stupně si osvěžili znalosti o pravidlech při přecházení vozovky a chování se při setkání s cizími lidmi, dále se dověděly něco nového o vybavení kola a bezpečné jízdě na kole. Naši žáci se do předvádění jednotlivých situací aktivně zapojovali a velmi si tuto přednášku užili. Žákům vyšších ročníků byl osvětlen rozdíl mezi trestným činem a přestupkem. Dále žákům bylo vysvětleno, co si mohou představit pod pojmem šikana a jak se chovat na sociálních sítích. Tímto bychom chtěli poděkovat strážníkovi za příjemně strávené dopoledne a budeme se těšit na další spolupráci.

                 

                    preventista rizikového chování Mgr. Daniela Vávrová


Zdroj: http://www.zsomlenicka.cz


Přednáška trestní odpovědnost mládeže s Městskou policií Kaplice

Přednáška trestní odpovědnost mládeže s Městskou policií Kaplice


 24. leden 2022


Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Městskou policií Kaplice. Ve čtvrtek 20. 1. 2022 proběhla na SOU Pohorská ve třídě 2.MZ přednáška prevence rizikového chování na téma trestní odpovědnost mládeže, kterou pro naše studenty připravil vedoucí strážník Bc. Martin Griga, který je členem prevence kriminality v Kaplici.

Témata, která strážník se studenty probíral a která jsou velmi aktuální a důležitá, byla zejména trestní řízení ve věcech dětí a mladistvých, přestupky, dále zavinění z nedbalosti a zavinění úmyslné. Pan Griga žákům vysvětlil, co vše patří do přestupků a podal žákům informace o rejstříku přestupků a následně o rejstříku trestů. Vysvětlil žákům pojmy jako veřejný zájem, veřejný pořádek, trestní čin, trestní zákon, kdo a jak rozhoduje o vině a trestu. Dále se v přednášce probíralo páchání rizikového chování mládeže a následné postihy. Strážník také se žáky probíral problematiku kyberkriminality a prostředí sociálních sítí.

Během přednášky se mohli studenti dotazovat k jednotlivým tématům.

Přednáška byla proložena mnoha příklady z policejní praxe.

Děkujeme panu strážníkovi za velmi poučnou přednášku a věříme, že byla přínosná pro obě strany.


Zdroj: https://geukaplice.cz/vyuka/metodik-prevence/


Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování


 2. říjen 2021


Naše škola již dlouhodobě spolupracuje s MP Kaplice, tudíž jsme opět mohli přivítat vedoucího strážníka Bc. Martina Grigu. Mladší žáci si osvěžili své znalosti ohledně bezpečné cesty do školy a jak má vypadat správně vybavené kolo. Strážník se věnoval také tomu, jak komunikovat s cizím člověkem a co dělat v případě, že se děti setkají s cizím psem. Starším žákům byl vysvětlen rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, trestní odpovědnost apod. Děkujeme strážníkovi za poučné dopoledne a těšíme se na budoucí spolupráci.

 

                 Mgr. Daniela Vávrová


Zdroj: www.zsomlenicka.cz