Městská policie


Prevence rizikového chování – beseda s pracovníkem městské policie v ZŠ Školní

Prevence rizikového chování – beseda s pracovníkem městské policie v ZŠ Školní


 4. únor 2023


žáci 4.B ze ZŠ Školní


V pátek 16.12.2022 přišel do naší školy Bc. Martin Griga, strážník městské policie. Seznámil nás se zásadami bezpečného chování na internetu. Díky zábavné formě besedy jsme si zapamatovali hodně důležitých informací. Co zajímavého jsme se na besedě dozvěděli? Kuba: Nedávat si heslo do peněženky. Držet si odstup od cizích lidí. Terka: Dozvěděla jsem se, že nemám nikomu posílat svoje soukromé fotky. Honza H.: Heslo by mělo mít nejmíň 14 písmen a čísel. Sofie: Že si nemám nikam psát heslo. Deni: Dozvěděla jsem se, že nemám nikomu otvírat a taky nezvedat cizí čísla. Šíma: Nedávat heslo na wifi ani kamarádovi ani cizím lidem. Ema: Nemáme chodit k nikomu do auta, i když by nás lákal třeba na bonbony nebo na nějaké zvířátko. Seba: Dozvěděl jsem se, že když se někdo, koho neznám bude ke mně přibližovat, tak budu odstupovat. A když mě bude chtít chytit za ruku, tak uteču. Beseda se nám moc líbila, hlavně scénky, když někdo neznámý zvoní u dveří. Dávali jsme různé otázky, povídali jsme si o našich zážitcích a zkušenostech. Pro každého z nás byla tato beseda přínosem. Jako poděkování jsme panu strážníkovi zazpívali a zahráli vánoční koledy.

 

zdroj: https://www.mestokaplice.cz/soubory/zpravodaj/zpravodaj-2023-02.pdf


Odchycená kočka

Odchycená kočka


 13. prosinec 2022


Dne 12.12.2022 byla hlídkou MP Kaplice v zahrádkářské kolonii u rybníka ,,Nový" v Kaplici odchycena kočka. Kočka je mladá, zdravá, dobře živená, barva: šedo modrá. Kočka neměla na sobě obojek ani u ní nebyl zjištěn elektronický čip. 

Kočka byla dočasně umístěna do zařízení SOS Animal v Pohorské Vsi. V tomto zařízení si kočku může vyzvednout majitel nebo si ji zde může prohlédnout případný zájemce o osvojení. 


Telefonní kontakty: SOS Animal: Mirka Pešková, telefon: 607 083 317

                               MP Kaplice: 605 111 039, 721 905 214


Kočka byla dne 13.12.2022 předána majitelce. Děkujeme pracovnicím SOS Animal a občanům Města Kaplice za spolupráci. Bc. Martin Griga

MP Kaplice

 


3 metry K ŽIVOTU


 8. prosinec 2022


Město Kaplice a HZS Kaplice se připojují k republikovému projektu: ,,3 metry K ŽIVOTU“. Smyslem tohoto projektu je naučit řidiče neparkovat svá vozidla na místech, kde by byl znemožněn či ztížen průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému k mimořádné či krizové situaci a dále vozidel provádějících zimní údržbu komunikace a vývoz komunálního odpadu.

Městská policie Kaplice bude na vytipovaných místech za stěrače vozidel umisťovat informativní letáky. Žádáme řidiče, kteří na svých vozidlech naleznou předmětný informační leták, aby svá vozidla na těchto místech již neparkovali!! Umístění letáku na vozidlo je čistě preventivní opatření, které má za cíl naučit řidiče neparkovat vozidlo(a) na daném místě. V případě nerespektování, bude toto jednání postihováno dle zákona.

 

 MP Kaplice

Zobrazit více

Zraněná kočka

Zraněná kočka


 30. listopad 2022


Dne 29.11.2022 byla v ulici K Zámečku v Kaplici hlídkou MP Kaplice odchycena zraněná kočka (zranění zadních končetin) černobílé barvy. Kočka byla hlídkou MP Kaplice převezena na ošetření ke smluvnímu zvěrolékaři Města Kaplice. Touto cestou hledáme majitele kočky či případné zájemce k osvojení. Telefonní kontakt: 605 111 039.


Kočka byla dne 29.11.2022 umístěna do náhradní péče. Děkujeme všem občanům za spolupráci. Majitel kočky může v dané věci kontaktovat MP Kaplice.Bc. Martin Griga

za MP Kaplice

 


Městská policie v šestých třídách na ZŠ Fantova

Městská policie v šestých třídách na ZŠ Fantova


 18. říjen 2022


Jako každý rok se 17.10. v pondělí uskutečnila ve škole prevence kriminality s jejíž seznámením provázel žáky vedoucí strážník městské policie Martin Griga. S žáky byly projednávány témata jako jsou: práce městské policie, nikotinové sáčky, kriminální chování, atd…


Zdroj: https://www.zsfantova.cz/co-se-u-nas-deje


Prevence rizikového chování s městskou policií - 2. stupeň

Prevence rizikového chování s městskou policií - 2. stupeň


 11. říjen 2022


 I tento školní rok pokračuje úspěšná spolupráce naší školy a městské policie Kaplice. Pan Griga se  tentokrát věnoval tématu, které je pro naše žáky obzvlášť aktuální- online svět. Společně probrali zabezpečení účtů na sociálních sítích, aby byly soukromé informace v bezpečí a nemohly být zneužity. Spousta dětí (nejen u nás ve škole) tráví velké množství volného času hraním všelijakých online her. Proto byla přiblížena i problematika netolismu- co například dělat, když nám už online svět začíná "přerůstat přes hlavu" a z pouhého hraní se stává nebezpečná závislost. Velice aktuálním tématem bylo také tzv. Happy slapping, což je dopředu naplánované fyzické napadení nicnetušící  oběti a tento útok je zpravidla nahráván na mobilní telefon. Toto video je poté sdíleno na sociálních sítích. Již z popisu je patrné, že toto jednání je krajně nebezpečné a je nutné, aby žáci věděli, jak se zachovat v případě, že takové jednání zaregistrují ve svém okolí. Pan Griga jim předal cenné informace, ohledně toho, jak postupovat, koho kontaktovat apod. Tímto bychom chtěli panu Grigovi poděkovat za velmi zajímavou náplň dnešního programu. Budeme se těšit opět příště.


Mgr. Daniela Vávrová


Zdroj: www.zsomlenicka.cz


Beseda s městskou policií - 1. stupeň

Beseda s městskou policií - 1. stupeň


 11. říjen 2022


V pondělí ráno nás navštívil ve škole vedoucí oddělení Městské policie v Kaplici pan Martin Griga, aby nás poučil o správném chování ve třídě, ve škole, na zastávce a při odchodu domů.

Zopakovali jsme si pravidla o bezpečném chování doma, ve škole, o (ne)kontaktu s cizími lidmi, o hlášení nebezpečí, o ztracených či nalezených věcech, o ztrátě osoby.
Velice nás pan Griga pobavil různými příběhy a už se těšíme na další zajímavou besedu.
Za I.stupeň zapsala Mgr. Matysová

Zdroj: www.zsomlenicka.cz

Odchycený pes

Odchycený pes


 3. září 2022


Dne 03.09.2022 byl v ranních hodinách hlídkou MP Kaplice v ulici Polní v Kaplici odchycen níže uvedený pes:


- kříženec, černé barvy s bílou náprsenkou, bez evidenční známky a elektronického čipu


Majitel psa nebyl zjištěn a z tohoto důvodu byl pes dne 03.09.2022 převezen do smluvního zařízení města Kaplice k umístění. Telefonický kontakt na provozovatele smluvního zařízení je: 777 214 680.


Dne 03.09.2022 byl pes předán majiteli.


Bc. Martin Griga

MP Kaplice


Odchycený pes

Odchycený pes


 18. květen 2022


Dne 17.05.2022 ve 14:15 hod. byl na sídlišti na Vyhlídce v Kaplici nalezen uvázaný níže uvedený pes:


- kříženec Čivavy, bílo-hnědé barvy, bez evidenční známky či čipu


Místním šetřením se nepodařilo ustanovit majitele zvířete. Z tohoto důvodu byl pes umístěn do smluvního zařízení města Kaplice: útulek pro opuštěná zvířata Animal Rescue České Budějovice.

V tomto zařízení si svého psa může majitel vyzvednout nebo si jej zde mohou prohlédnout případní zájemci o osvojení. Kontaktní osobou je Vladimír Kössl (majitel a provozovatel Animal Rescue). Telefonní spojení na jeho osobu je: 777 214 680.


Pes již byl umístěn k novému osvojiteli.


                                                                          Bc. Martin Griga

                                                                   vrchní strážník MP Kaplice


PREVENCE (PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU, TRESTNÝ ČIN, PŘESTUPEK, KYBERŠIKANA)

PREVENCE (PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU, TRESTNÝ ČIN, PŘESTUPEK, KYBERŠIKANA)


 3. únor 2022


Naše škola měla možnost, díky dlouhodobé spolupráci, opět přivítat vedoucího strážníka Bc. Martina Grigu. Žáci prvního stupně si osvěžili znalosti o pravidlech při přecházení vozovky a chování se při setkání s cizími lidmi, dále se dověděly něco nového o vybavení kola a bezpečné jízdě na kole. Naši žáci se do předvádění jednotlivých situací aktivně zapojovali a velmi si tuto přednášku užili. Žákům vyšších ročníků byl osvětlen rozdíl mezi trestným činem a přestupkem. Dále žákům bylo vysvětleno, co si mohou představit pod pojmem šikana a jak se chovat na sociálních sítích. Tímto bychom chtěli poděkovat strážníkovi za příjemně strávené dopoledne a budeme se těšit na další spolupráci.

                 

                    preventista rizikového chování Mgr. Daniela Vávrová


Zdroj: http://www.zsomlenicka.cz