Městská policie


Přednáška trestní odpovědnost mládeže s Městskou policií Kaplice

Přednáška trestní odpovědnost mládeže s Městskou policií Kaplice


 24. leden 2022


Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Městskou policií Kaplice. Ve čtvrtek 20. 1. 2022 proběhla na SOU Pohorská ve třídě 2.MZ přednáška prevence rizikového chování na téma trestní odpovědnost mládeže, kterou pro naše studenty připravil vedoucí strážník Bc. Martin Griga, který je členem prevence kriminality v Kaplici.

Témata, která strážník se studenty probíral a která jsou velmi aktuální a důležitá, byla zejména trestní řízení ve věcech dětí a mladistvých, přestupky, dále zavinění z nedbalosti a zavinění úmyslné. Pan Griga žákům vysvětlil, co vše patří do přestupků a podal žákům informace o rejstříku přestupků a následně o rejstříku trestů. Vysvětlil žákům pojmy jako veřejný zájem, veřejný pořádek, trestní čin, trestní zákon, kdo a jak rozhoduje o vině a trestu. Dále se v přednášce probíralo páchání rizikového chování mládeže a následné postihy. Strážník také se žáky probíral problematiku kyberkriminality a prostředí sociálních sítí.

Během přednášky se mohli studenti dotazovat k jednotlivým tématům.

Přednáška byla proložena mnoha příklady z policejní praxe.

Děkujeme panu strážníkovi za velmi poučnou přednášku a věříme, že byla přínosná pro obě strany.


Zdroj: https://geukaplice.cz/vyuka/metodik-prevence/


Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování


 2. říjen 2021


Naše škola již dlouhodobě spolupracuje s MP Kaplice, tudíž jsme opět mohli přivítat vedoucího strážníka Bc. Martina Grigu. Mladší žáci si osvěžili své znalosti ohledně bezpečné cesty do školy a jak má vypadat správně vybavené kolo. Strážník se věnoval také tomu, jak komunikovat s cizím člověkem a co dělat v případě, že se děti setkají s cizím psem. Starším žákům byl vysvětlen rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, trestní odpovědnost apod. Děkujeme strážníkovi za poučné dopoledne a těšíme se na budoucí spolupráci.

 

                 Mgr. Daniela Vávrová


Zdroj: www.zsomlenicka.cz