Městská policie


Bezpečnost před prázdninami

Bezpečnost před prázdninami


 28. červen 2023


Ve středu 21.června jsme si povídali o bezpečném chování před prázdninami s panem strážníkem Martinem Grigou.

Připomněl nám mnoho věcí ohledně jízdy na kole, o bezpečnosti své i ostatních dětí, o tom jak se chovat doma , když tam nejsou rodiče a také o (ne)mluveni s cizími lidmi. Měli jsme možnost si scénkami různé situace vyzkoušet. Těšíme se na další setkání až zase budeme zpátky ve škole na podzim.

Žáci z 1.stupně

Zdroj: www.zsomlenicka.cz

PREVENTIVNÍ PROGRAM S MĚSTSKOU POLICIÍ KAPLICE NA ZŠ ŠKOLNÍ 226

PREVENTIVNÍ PROGRAM S MĚSTSKOU POLICIÍ KAPLICE NA ZŠ ŠKOLNÍ 226


 30. březen 2023


Žáci 6.B, ZŠ Školní 226


Ve čtvrtek 2. 3. 2023 přišel do naší školy Bc. Martin Griga – vedoucí strážník Městské policie v Kaplici, aby nás seznámil s tématy jako je trestní odpovědnost, trestní řízení ve věcech dětí a mladistvých, přestupky, kyberkriminalita a prostředí sociálních sítí. Téma bylo velmi obsáhlé, takže jsme ho nestihli celé probrat a pokračovali jsme ve středu 15. 3. 2023. Co zajímavého jsme se dozvěděli?

Martin: Podle mě je ta beseda super. Přišlo mi zajímavé, že by nás měl „učit“ policista. Měl jsem z toho dobrý dojem, ale i jsem zjistil, co všechno se v ČR děje. Chtěl bych takových přednášek víc. Super byly rady, co máme dělat v krizových situacích. A vůbec mi přijde zajímavé, jak je na všechno zákon. Na věci, o kterých jsem neměl ani ponětí, tak jsem vůbec nevěděl, že na to jsou zákony. Přednáška mě dost bavila. Pája: Beseda se mi líbila, protože jsem zjistila spoustu nových věcí. Nejvíce mě bavilo, když jsme si povídali o kyberšikaně a o tom, jak se jí vyhnout. Zjistila jsem, jak se ubránit, kdybych šla venku sama a někdo by mě napadl. Chtěla bych, aby ta přednáška byla znovu.

Tomáš: Přednáška mě bavila. Už nikdy nebudu nikoho urážet na internetu. Také jsem se dozvěděl, že když dám kamarádovi heslo od wi-fi, tak toho může zneužít a sebrat mi všechny peníze na účtu. Nebo mi může ukrást identitu, ale to pak není kamarád. Taky pokud by se připojil na můj účet, může toho zneužít a psát mým kamarádům vulgární věci. Beseda se nám moc líbila, dávali jsme různé otázky, povídali jsme si o našich zážitcích a zkušenostech.

Pro každého z nás byla tato beseda přínosem a panu Grigovi bychom tímto chtěli moc poděkovat za jeho čas, který s námi strávil.


Zdroj: https://www.mestokaplice.cz/soubory/zpravodaj/zpravodaj-2023-04.pdf


Odchycený pes

Odchycený pes


 23. březen 2023


Dne 23.03.2023 ve 13:00 hod. byl v ulici Linecká (lokalita ,,lomu") v Kaplici odchycen tento pes: kříženec, černé barvy, bez evidenční známky či elektronického čipu.

Pes je umístěn v zařízení pro opuštěná zvířata v Českém Krumlově. Majitel či případní zájemci o osvojení získají potřebné informace na níže uvedených telefonních číslech:


Městská policie Kaplice: 605 111 039, 602 742 458 

Útulek Český Krumlov: 606 640 507


Odchycený pes našel již nového majitele (osvojitele).Bc. Martin Griga

za MP Kaplice


Dopravní bezpečnost a povinná výbava kola pro 3. třídy v podání městské policie

Dopravní bezpečnost a povinná výbava kola pro 3. třídy v podání městské policie


 17. únor 2023


Ve čtvrtek 16.2. 2023 se třetí třídy účastnily prevence na dopravní bezpečnost (chování na chodníku a mimo něj, jízda na kole, povinná výbava, atd...). Žáci byli nejen komunikativní, ale zkusili si i praktické ukázky pod dozorem vedoucího strážníka městské policie Martina Grigy. Po této teoretické části bude druhou částí na jaře jízda na kole na dopravním hřišti.Zdroj: https://www.zsfantova.cz/co-se-u-nas-deje/udalosti-a-akce/dopravni-bezpecnost-a-povinna-vybava-kola-pro3.html


Prevence rizikového chování – beseda s pracovníkem městské policie v ZŠ Školní

Prevence rizikového chování – beseda s pracovníkem městské policie v ZŠ Školní


 4. únor 2023


žáci 4.B ze ZŠ Školní


V pátek 16.12.2022 přišel do naší školy Bc. Martin Griga, strážník městské policie. Seznámil nás se zásadami bezpečného chování na internetu. Díky zábavné formě besedy jsme si zapamatovali hodně důležitých informací. Co zajímavého jsme se na besedě dozvěděli? Kuba: Nedávat si heslo do peněženky. Držet si odstup od cizích lidí. Terka: Dozvěděla jsem se, že nemám nikomu posílat svoje soukromé fotky. Honza H.: Heslo by mělo mít nejmíň 14 písmen a čísel. Sofie: Že si nemám nikam psát heslo. Deni: Dozvěděla jsem se, že nemám nikomu otvírat a taky nezvedat cizí čísla. Šíma: Nedávat heslo na wifi ani kamarádovi ani cizím lidem. Ema: Nemáme chodit k nikomu do auta, i když by nás lákal třeba na bonbony nebo na nějaké zvířátko. Seba: Dozvěděl jsem se, že když se někdo, koho neznám bude ke mně přibližovat, tak budu odstupovat. A když mě bude chtít chytit za ruku, tak uteču. Beseda se nám moc líbila, hlavně scénky, když někdo neznámý zvoní u dveří. Dávali jsme různé otázky, povídali jsme si o našich zážitcích a zkušenostech. Pro každého z nás byla tato beseda přínosem. Jako poděkování jsme panu strážníkovi zazpívali a zahráli vánoční koledy.

 

zdroj: https://www.mestokaplice.cz/soubory/zpravodaj/zpravodaj-2023-02.pdf


Odchycená kočka

Odchycená kočka


 13. prosinec 2022


Dne 12.12.2022 byla hlídkou MP Kaplice v zahrádkářské kolonii u rybníka ,,Nový" v Kaplici odchycena kočka. Kočka je mladá, zdravá, dobře živená, barva: šedo modrá. Kočka neměla na sobě obojek ani u ní nebyl zjištěn elektronický čip. 

Kočka byla dočasně umístěna do zařízení SOS Animal v Pohorské Vsi. V tomto zařízení si kočku může vyzvednout majitel nebo si ji zde může prohlédnout případný zájemce o osvojení. 


Telefonní kontakty: SOS Animal: Mirka Pešková, telefon: 607 083 317

                               MP Kaplice: 605 111 039, 721 905 214


Kočka byla dne 13.12.2022 předána majitelce. Děkujeme pracovnicím SOS Animal a občanům Města Kaplice za spolupráci. Bc. Martin Griga

MP Kaplice

 


3 metry K ŽIVOTU


 8. prosinec 2022


Město Kaplice a HZS Kaplice se připojují k republikovému projektu: ,,3 metry K ŽIVOTU“. Smyslem tohoto projektu je naučit řidiče neparkovat svá vozidla na místech, kde by byl znemožněn či ztížen průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému k mimořádné či krizové situaci a dále vozidel provádějících zimní údržbu komunikace a vývoz komunálního odpadu.

Městská policie Kaplice bude na vytipovaných místech za stěrače vozidel umisťovat informativní letáky. Žádáme řidiče, kteří na svých vozidlech naleznou předmětný informační leták, aby svá vozidla na těchto místech již neparkovali!! Umístění letáku na vozidlo je čistě preventivní opatření, které má za cíl naučit řidiče neparkovat vozidlo(a) na daném místě. V případě nerespektování, bude toto jednání postihováno dle zákona.

 

 MP Kaplice

Zobrazit více

Zraněná kočka

Zraněná kočka


 30. listopad 2022


Dne 29.11.2022 byla v ulici K Zámečku v Kaplici hlídkou MP Kaplice odchycena zraněná kočka (zranění zadních končetin) černobílé barvy. Kočka byla hlídkou MP Kaplice převezena na ošetření ke smluvnímu zvěrolékaři Města Kaplice. Touto cestou hledáme majitele kočky či případné zájemce k osvojení. Telefonní kontakt: 605 111 039.


Kočka byla dne 29.11.2022 umístěna do náhradní péče. Děkujeme všem občanům za spolupráci. Majitel kočky může v dané věci kontaktovat MP Kaplice.Bc. Martin Griga

za MP Kaplice

 


Městská policie v šestých třídách na ZŠ Fantova

Městská policie v šestých třídách na ZŠ Fantova


 18. říjen 2022


Jako každý rok se 17.10. v pondělí uskutečnila ve škole prevence kriminality s jejíž seznámením provázel žáky vedoucí strážník městské policie Martin Griga. S žáky byly projednávány témata jako jsou: práce městské policie, nikotinové sáčky, kriminální chování, atd…


Zdroj: https://www.zsfantova.cz/co-se-u-nas-deje


Prevence rizikového chování s městskou policií - 2. stupeň

Prevence rizikového chování s městskou policií - 2. stupeň


 11. říjen 2022


 I tento školní rok pokračuje úspěšná spolupráce naší školy a městské policie Kaplice. Pan Griga se  tentokrát věnoval tématu, které je pro naše žáky obzvlášť aktuální- online svět. Společně probrali zabezpečení účtů na sociálních sítích, aby byly soukromé informace v bezpečí a nemohly být zneužity. Spousta dětí (nejen u nás ve škole) tráví velké množství volného času hraním všelijakých online her. Proto byla přiblížena i problematika netolismu- co například dělat, když nám už online svět začíná "přerůstat přes hlavu" a z pouhého hraní se stává nebezpečná závislost. Velice aktuálním tématem bylo také tzv. Happy slapping, což je dopředu naplánované fyzické napadení nicnetušící  oběti a tento útok je zpravidla nahráván na mobilní telefon. Toto video je poté sdíleno na sociálních sítích. Již z popisu je patrné, že toto jednání je krajně nebezpečné a je nutné, aby žáci věděli, jak se zachovat v případě, že takové jednání zaregistrují ve svém okolí. Pan Griga jim předal cenné informace, ohledně toho, jak postupovat, koho kontaktovat apod. Tímto bychom chtěli panu Grigovi poděkovat za velmi zajímavou náplň dnešního programu. Budeme se těšit opět příště.


Mgr. Daniela Vávrová


Zdroj: www.zsomlenicka.cz