Kamerový systém


Městský kamerový a dohlížecí systém


Městské kamerové a dohlížecí systémy patří k účinným prostředkům při kontrole kriminality. Odrazují od páchání trestné činnosti, protože výrazně zvyšují riziko odhalení pachatele a prokázání jeho viny.  Mimo to jsou využívány při mimořádných nebo krizových situacích a často poslouží k přivolání pomoci lidem při nehodách, nebo ve zdravotní nouzi.Hlavním účelem městských kamerových systémů je prevence kriminality a vytváření tzv. "bezpečných zón". Praxe potvrzuje, že v místech dohledu kamer dochází k výraznému snížení počtu trestných činů.


Kamerové body jsou cíleně situovány do míst, která jsou identifikována jako kriminálně riziková, často do lokalit s velkou koncentrací osob a institucí. Monitorována jsou však pouze veřejná prostranství, tedy prostory přístupné každému bez omezení, sloužící k obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 


Městský kamerový a dohlížecí systém v Kaplici je obsluhován Městskou policií Kaplice a využívá jej také Policie ČR. Skládá se z 8 kamerových bodů a je  připraven na případné rozšíření o další kamerové body. Cílem systému je monitorování veřejných prostranství a zejména:


  • Zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku
  • Odhalování trestných činů a přestupků
  • Vizuální kontrola rizikových oblastí v záběru kamer
  • Vizuální monitoring bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě

Kamerový systém
Kamerový systém