Tajemník

 

Ing. Lukáš Bodnár


tel.: 380 303 112, 606 791 742
e-mail: bodnar@mestokaplice.cz 


 

Tajemník je vedoucím pracovníkem městského úřadu, je nadřízen všem pracovníkům a plní úkoly vedoucího organizace podle zvláštních předpisů. Tajemníka jmenuje a odvolává starosta se souhlasem ředitele krajského úřadu. Odpovídá za chod městského úřadu uvnitř a zastupuje jej navenek, dále

  • zabezpečuje plnění usnesení rady a zastupitelstva,
  • koordinuje a kontroluje činnost odborů městského úřadu,
  • odpovídá za personální věci a vzdělávání pracovníků,
  • organizuje porady vedoucích odborů,
  • realizuje plnění veřejnoprávních smluv.