Tajemník

 

Mgr. Vladimíra Račáková


tel.: 380 303 112, 778 785 460
e-mail:  vladimira.racakova@mestokaplice.cz


 

Tajemník je vedoucím pracovníkem městského úřadu, je nadřízen všem pracovníkům a plní úkoly vedoucího organizace podle zvláštních předpisů. Tajemníka jmenuje a odvolává starosta se souhlasem ředitele krajského úřadu. Odpovídá za chod městského úřadu uvnitř a zastupuje jej navenek, dále

  • zabezpečuje plnění usnesení rady a zastupitelstva,
  • koordinuje a kontroluje činnost odborů městského úřadu,
  • odpovídá za personální věci a vzdělávání pracovníků,
  • organizuje porady vedoucích odborů,
  • realizuje plnění veřejnoprávních smluv.