Komunitní plán 2018

Logo OPZ barevné


logo pro plánování


Komunitní plánování sociálních služeb

 

Ve spolupráci s obcemi, poskytovateli a uživateli sociálních služeb byl koncem roku 2017 pro region Kaplicka zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2018. Projekt, který byl podpořen Jihočeským krajem, realizovala Místní akční skupina Pomalší.

Plánování sociálních a návazných služeb pokračuje v roce 2018 a 2019 zpracováním nového strategického dokumentu na období let 2020 – 2022. Vlastní proces komunitního plánování bude zajištěn realizací projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Kaplice (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006539), který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.  Cílem projektu je zabezpečit potřeby uživatelů sociálních služeb, mezi které patří například osoby se zdravotním postižením, pomocí podpory a rozvoje místní sítě služeb.  

 

Kontakt: Zdeněk Říha, MAS Pomalší o.p.s.

+420 774 050 409

planujeme@seznam.cz

http://www.maspomalsi.cz/


Soubor ke stažení (PDF)Plán soc.sl. SO ORP Kaplice AP 2018

Soubor ke stažení (PDF)TZ_01_SPRSS_1_15_2018